ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
KOBIECE „JA” W UJĘCIU CLARISSY PINKOLI ESTÉS W BIEGNĄCEJ Z WILKAMI. OPOWIEŚCI O KOBIECEJ INICJACJI, INTUICJI I INSTYNKCIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Neofilologii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marta Popławska   

Marta Popławska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.poplawska@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):14–19
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
„Biegnąca z wilkami” Clarissy Pinkoli Estés jest próbą przybliżenia archetypu dzikiej kobiety pojawiającego się w mitach, baśniach i legendach o różnym pochodzeniu kulturowym i etnicznym. Z interpretacji Estés wyłania się obraz uniwersalnego kobiecego „ja”, które możemy odnaleźć w wielu kulturach. Poniższa praca koncentruje się na trzech istotnych elementach kobiecej psychiki, a mianowicie inicjacji, intuicji i instynktach przedstawionych w trzech baśniach przytoczonych w książce, tj. opowieści o Sinobrodym, o Mądrej Wasylisie i Czerwonych trzewikach. Celem artykułu jest przedstawienie interpretacji Estés i jej wizji kobiety, porównanie ich z innymi istniejącymi analizami ww. baśni, a także ukazanie wartości pracy Estés nie tylko z punktu widzenia psychologii, ale także kulturoznawstwa i literaturoznawstwa.
 
REFERENCJE (11)
1.
Davidson, H. (2006). Sex and Sin: The Magic of Red Shoes. In: P. McNeil, G. Riello (ed.), Shoes: A History from Sandals to Sneakers (p. 272-288). Oxford: Berg Publishers.
 
2.
Estés, C.P. (1995). Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. New York: Random House.
 
3.
Gary, J., El-Shamy, H. (ed.) (2005). Archetypes and Motifs in Folklore and Literature: A Handbook. New York: M.E. Sharpe, Inc.
 
4.
Hermansson, C. E. (2009). Bluebeard: A Reader’s Guide to the English Tradition. Jackson: University Press of Mississippi. https://doi.org/10.14325/missi....
 
5.
Meletinsky, E. M. (1998). The Poetics of Myth. New York: Routledge.
 
6.
Stevens, A. (2002). Archetype Revisited: An Updated Natural History of the Self. London: Brunner-Routledge.
 
7.
Tatar, M. (1987). The Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales. Princeton: Princeton University Press.
 
8.
Tatar, M. (ed.) (2002). The Annotated Classic Fairy Tales. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
 
9.
Zipes, J. (ed.) (2000). The Oxford Companion to Fairy Tales. Oxford: Oxford University Press.
 
10.
Zipes, J. (2007). When Dreams Came True: Classical Fairy Tales and Their Tradition. New York: Routledge.
 
11.
Zipes, J. (2012). The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081