PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Stosować czy nie stosować? Oto jest pytanie. Deskryptory Biblioteki Narodowej jako propozycja zmian w opracowaniu zbiorów w opinii bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Biblioteka Akademicka PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Cyran   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):97–109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii katalogerów pracujących w bibliotekach państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce na temat deskryptorów Biblioteki Narodowej (dBN), przedstawienie danych dotyczących stosowania wybranych standardów Resource Description & Access (RDA) w procesie opracowania zbiorów oraz informacji na temat systemu bibliotecznego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2018 roku. Dane zostały przygotowane na podstawie ankiety, wysłanej do 33 bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Zarejestrowano odpowiedzi z 14 instytucji (42%). Wyniki. Większość bibliotek, które stosowały JHP BN stosuje obecnie dBN i ma pozytywną opinię na ich temat. Przeważająca część stosuje wybrane standardy RDA. Wyszukiwanie w katalogach OPAC tylko w niewielu przypadkach opiera się na wyszukiwaniu fasetowym, nie wszystkie systemy dają taką możliwość, a wymiana oprogramowania wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Wnioski. Uzyskane wyniki pokazują, że biblioteki, które odpowiedziały na ankietę, są otwarte na zmiany, chętnie stosują nowe standardy i starają się sprostać potrzebom odwiedzających je użytkowników.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bojar, B. (red.). (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
2.
Cichoń, M., Kalinowski, J., Federowicz, G. (2014). Katalogowanie oparte na encjach. Rocznik Biblioteki Narodowej, 45, 1-54.
 
3.
Information behaviour of the researcher of the future. (2008). London: Department of Information Studies University College London. Pobrane z: http://ciber-research.eu/downl....
 
4.
Koszowska, A. (2009). Społeczny OPAC – nowe trendy. Część 1. W: Biblioteka 2.0 : Blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych. Pobrane z: http://blog.biblioteka20.pl .
 
5.
Matthews, J.R. (2011). The Digital Library Survival Guide. Carlsbad: EOS International.
 
6.
Mituś, K. (2017). Deskryptory Biblioteki Narodowej – geneza, tło teoretyczne i krótkie omówienie nowego sposobu opisu rzeczowego. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 23(1), 121-144.
 
7.
Młodzka-Stybel, A. (2016). Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej. Bezpieczeństwo Pracy, 3, 26-29. https://doi.org/10.5604/013770....
 
8.
Online Catalogs: What Users and Librarians Want. An OCLC Report. (2009). Dublin, Ohio: OCLC Online Computer Library Center, Inc.
 
9.
Roszkowski, M. (2016). Resource Description & Access. Nowy paradygmat katalogowania? Pobrane z: https://documen.site/download/.... https://doi.org/10.29085/97818....
 
10.
Skórka, S. (2014). Fasety na nowo odkryte. Integrowanie systemów nawigacji i organizowania informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej, 54(2), 92-109.
 
11.
Stanis, A. (2018). W pogoni za… użytkownikiem. Kierunki zmian w językach haseł przedmiotowych. Bibliotekarz. (7-8), 4-8.
 
12.
Stolarczyk, A. (2015). Deskryptory Biblioteki Narodowej – niepokoje bibliotekarza praktyka... Biuletyn EBIB, 5, 1-8.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081