PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
W POGONI ZA PUNKTAMI, CZYLI NA CO POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ MŁODZI NAUKOWCY
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Bielawska   

Sylwia Bielawska, Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, e-mail: biblioteka@pwsz.com.pl, tel.: 74 641 92 26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):28–38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obserwowany od wielu lat nacisk na młodych naukowców, usankcjonowany przepisami prawnymi, nakłada na nich obowiązek nie tylko prowadzenia badań i działalności dydaktycznej, ale także spełnienia wymogów parametryzacyjnych. To właśnie od ilości publikacji, czasami bez względu na ich jakość, zależy ich pozycja na uczelni, a więc postęp kariery naukowej i dostęp do finansowania badań (np. uzyskania stypendium czy grantów). Nie dziwi zatem, że coraz częściej dochodzi do przypadków korzystania z kontrowersyjnych ofert tzw. drapieżnych wydawców czy organizatorów konferencji. Pozostający pod pręgierzem parametryzacyjnych wymagań naukowcy czasami nieświadomie korzystają z usług takich firm. W artykule opisano znane w świecie naukowym przypadki nieuczciwego postępowania i strategie podejmowane w tzw. grze parametrycznej, a także opisano rozwiązania mające zapobiec takim niepożądanym działaniom, które zapisano w procedowanej Ustawie 2.0.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bartholomew, R.E. (2014). Science for sale: the rise of predatory journals. Journal of the Royal Society of Medicine, 107(10), 384-385. https://doi.org/10.1177/014107....
 
2.
Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. Nature, 489(7415), 179. https://doi.org/10.1038/489179....
 
3.
Berlin, L. (2009). Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky. Skeletal Radiology, 38(1), 1–4. https://doi.org/10.1007/s00256....
 
4.
Brandt, A.M. (2011). O parametryzacji ocen w nauce w Polsce. Nauka, 3, 135–144.
 
5.
Brzeziński, J.M. (2016). Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(52), 127–138.
 
6.
Diest, P.J., van Holzel, H., Burnett, D., Crocker, J. (2001). Impactitis: New cures for an old disease. Journal of Clinical Pathology, 54(11), 817–819. https://doi.org/10.1136/jcp.54....
 
7.
Elsaie, M., Kammer, J. (2009). Impactitis: The impact factor myth syndrome. Indian Journal of Dermatology, 54(1), 83–86. https://doi.org/10.4103/0019-5....
 
8.
Errami, M., Hicks, J.M., Fisher, W., Trusty, D., WrenTara, J.D., Long, C., Garner, H.R. (2008). Déjà vu – a study of duplicate citations in Medline. Bioinformatics, 24(2), 243–249. https://doi.org/10.1093/bioinf....
 
9.
Habibzadeh, F., Winker, M.A. (2009). Duplicate publication and plagiarism: causes and cures. Notfall Rettungsmed, 12, 415–418. https://doi.org/10.1007/s10049....
 
10.
Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, 117–140, dostęp: http://www.pan.poznan.pl/nauki....
 
11.
Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 63–78. https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
12.
Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 3, 35–58. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p....
 
13.
Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 107–142. Pobrano z: https://www.researchgate.net/p....
 
14.
Kwiek, M. (2015). Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 41–74. https://doi.org/10.14746/nsw.2....
 
15.
Leja, K. (2013). Garść refleksji o parametryzacji w nauce i szkolnictwie wyższym. Pobrano z: www.researchgate.net/publication/273633097_Garsc_refleksji_o_parametryzacji_w_nauce_i_szkolnictwie_wyzszym_w_Polsce.
 
16.
List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017). Forum Oświatowe, 30(2), 143-146.
 
17.
Nabout, J.C., Parreira, M.R., Teresa, F.B., Carneiro, F.M., da Cunha, H.F., de Souza Ondei, L., Salomão Caramori, S., Nascimento Soares, T. (2014). Publish (in a group) or perish (alone): the trend from single- to multi-authorship in biological papers. Scientometrics, 102(1), 357–364. https://doi.org/10.1007/s11192....
 
18.
Ostrowicka, H., Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(49), 105–131. https://doi.org/10.14746/nisw.....
 
19.
Sieńczyło-Chlabicz, J., Banasiuk, J. (2012). Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej. Państwo i Prawo, 3, 6–19.
 
20.
Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543(7646), 481–483. https://doi.org/10.1038/543481....
 
21.
Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. PWN, Warszawa.
 
22.
Towpik, E. (2015). IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceny wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory. Journal of Oncology, 65(6), 465–475. Pobrano z: https://journals.viamedica.pl/....
 
23.
Toy, J. (2002). The Ingelfinger Rule: Franz Ingelfinger at the New England Journal of Medicine 1967–77. Science Editor, 25(6), 195–198. Pobrano z: https://www.councilscienceedit....
 
24.
Walicki, A. (2011). Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki. Pobrano z: https://www.tygodnikprzeglad.p....
 
25.
Wislar, J., Flanagin, A., Fontanarosa, P.B., DeAngelis, C.D. (2011). Honorary and ghost authorship in high impact biomedical journals: a cross sectional survey. BMJ, 343, 1–7. Pobrano z: https://www.bmj.com/content/bm....
 
26.
Wróblewski, A.K. (2017). Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć… Nauka, 1, 7-22.
 
27.
Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (2011). Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warszawa: MNiSW.
 
28.
www.aje.com/en/arc/ghost-authorship.
 
29.
www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ewaluacja-nauki-w-ustawie-2-0-moj-komentarz-na-kongresie-nauki-w-krakowie.
 
30.
www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-wydawcow-naukowych-a-model-biznesowy.
 
31.
www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/biomed-central-editor-tutorials/publication-and-research-ethics-and-misconduct/authorship-issues-guest-gift-or-ghost.
 
eISSN:2657-9332