PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI A BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Jadwiga Żuk   

Jadwiga Żuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: j.zuk@interia.pl, tel.: 25 643 18 62
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):71-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych przyczynił się do powstania nowego pola aktywności, jakim jest cyberprzestrzeń. Jest to jedna z najważniejszych zmian w środowisku bezpieczeństwa, niosąca zupełnie nowe zagrożenia, a przez to wymagająca nowych uregulowań, zabezpieczeń i informacji celem zapewnienia bezpieczeństwa państwa, instytucji i osób korzystających z cyberprzestrzeni. W dobie globalizacji cyberprzestrzeń, która nie zna granic może być polem konfliktu wrogich państw, zorganizowanych grup przestępczych, ekstremistycznych, terrorystycznych, hakerów, oszustów, a nawet pedofilów. Jak widać stawka może być bardzo wysoka, od bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, poprzez wyniki finansowe przedsiębiorstw, szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, a nawet dzieci.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bednarczyk D., Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, http://open.ebib.pl/ojs/index...., na dzień 23.03.2016r.
 
2.
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M. (2003), Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. wydawnictwo, Warszawa.
 
3.
Dijk Van J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Wydawnictwo, Warszawa.
 
4.
Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, (2015), Warszawa, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok..., (data dostępu:……).
 
5.
Jemioło T., Cyberprzestrzeń nową sferą walki XXI wieku, http://tadeuszjemiolo.natemat...., (data dostępu: 25.03.2016).
 
6.
GIODO, Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2006.
 
7.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, www.bbn.gov.pl/ (data dostępu: 28.05.2015).
 
8.
Kożusznik B. (2004), Zarządzanie i technologie informacyjne. T. 1, Komunikacja w dobie Internetu. Wydawnictwo, Katowice.
 
9.
Kubiak A., Cyberprzestępczość, http://konferencje.alebank.pl/.... artur_.kubiak.pdf, (data dostępu: 20.03.2016).
 
10.
Kulesza E. (2006), Kilka uwag o przetwarzaniu danych osobowych pracowników przez pracodawcę – regulacje obowiązujące i uwagi de lege ferenda, W: Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro, Red. Biuro GIODO- materiały zebrane, Warszawa 2006 r.
 
11.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej, Warszawa 2013r.
 
12.
Rada Europy (RE) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych, Luksemburg 2014.
 
13.
Sokołowski M., W 2014 r. ponad 22 tys. internetowych oszustw, http://wiadomosci.onet.pl/kraj... (data dostępu: 02.02.2016).
 
14.
Tadeusiewicz R. (2002), Społeczność Internetu. AOW EXIT, Warszawa.
 
15.
Tryboń M., Grabowska-Lepczak I., Kwiatkowski M. (2011), Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 41, strony od-do.
 
16.
Polska Cyfrowa - Raport Polska 2030; http://zds.kprm.gov.pl/ sites/default/files/03_polska_cyfrowa_at.pdf; (data dostępu: 14.06.2015).
 
17.
rozporzadzenia/strategia_rozw_spol_inf_2007_2013.pdf, (data dostępu: 15.02.2011).
 
18.
Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl., (data dostępu: 01.03.2016).
 
19.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, (2008), AON, Warszawa.
 
20.
Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 
21.
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–2013, Warszawa, 27 czerwca 2007, http://www.unizeto.pl/upload_m... (data dostępu: 01.06.2015).
 
22.
Ustawa z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
 
23.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top