PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
 
2
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Katarzyna Marczuk   

Dorota Marczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: dorota@marczuk.edu.pl, tel. 25 643 18 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):34-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Dorośli są zobowiązani do zapewnienia młodemu pokoleniu bezpieczeństwa w różnych wymiarach, zarówno w tradycyjnej przestrzeni społecznej jak i w przestrzeni wirtualnej (cyberprzestrzeni). Współcześnie, młodzi ludzie, dla których media cyfrowe są nieodłącznym elementem ich codzienności, są narażeni na wiele niebezpieczeństw napływających z cyberprzestrzeni. W artykule zaprezentowano przykłady działań profilaktycznych i edukacyjnych, które należy podejmować, aby zapewnić młodemu pokoleniu bezpieczne funkcjonowanie w świecie realnym i wirtualnym. Omawiane kwestie poruszane są w kontekście interdyscyplinarnym.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bednarek J. (2014), Wprowadzenie, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 9-12.
 
2.
Dy żurnet .pl, ht t ps://dy zurnet .pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
3.
Dziecko w Sieci, www.dzieckowsieci.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
4.
Dziennik Internautów: Dziecko w sieci – jak uniknąć czyhających zagrożeń?, http://di.com.pl/dziecko-w-sie..., (dostęp: 12.05.2015).
 
5.
Guerreschi C. (2005), Nowe uzależnienia. Salwator, Kraków.
 
6.
Helpline.org.pl, http://fdn.pl/helplineorgpl, (dostęp: 12.05.2015).
 
7.
Juszczyk S. (2000), Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
8.
Kampaniespołeczne.pl, Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, http://www.kampaniespoleczne.p..., (dostęp: 12.05.2015).
 
9.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 
10.
Marczuk D., Kucała K. (2014), Wolność słowa w świecie wirtualnym – wartość nadużywana W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 140-159.
 
11.
Marczuk D.K. (2015), Wypowiedź prasowa: Młodych z sieci wyciąganie, Tygodnik Siedlecki Nr 16, 26.04.2015, s. 9.
 
12.
Michalak M. (2015), List Rzecznika Praw Dziecka do organizatorów Kampanii „Cyberprzemoc – nie jesteś sam!”, 10.04.2015, Siedlce.
 
13.
Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 
14.
NASK, http://www.nask.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
15.
PEGI: Pan-European Game Information, http://www.pegi.info/pl/index/..., (dostęp: 02.05.2015).
 
16.
Polskie Centrum Programu Safer Internet: DBI, http://www.saferinternet.pl/pl..., (dostęp: 12.05.2015).
 
17.
Polskie Centrum Programu Safer Internet, http://saferinternet.pl./pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
18.
Polskie Centrum Programu Safer Internet: Kampanie medialne, http://saferinternet.pl./pl/ka... (dostęp: 12.05.2015).
 
19.
Poznaj Bezpieczny Internet: Sieciaki.pl, http://www.sieciaki.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
20.
Raport: Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu, sporządzony przez FDN na zlecenie Telekomunikacji Polskiej, we współpracy z ekspertami z: Interactive Advertising Bureau Polska, Agencji Interaktywnej Digital One, Dyżurnet.pl, Bebo.com, http://www.olsztyn.eu/ϐileadmi... (dostęp: 02.05.2015).
 
21.
Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (2014), http://men.gov.pl/pl/zwiekszan..., (dostęp: 12.05.2015).
 
22.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (2006), http://razembezpieczniej.msw.g..., (dostęp: 12.05.2015).
 
23.
Rzecznik Praw Dziecka, Prawa dziecka, http://brpd.gov.pl/prawa-dziec... (dostęp: 05.05.2015).
 
24.
Siemienicki B. (2002), Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 
25.
Stop cyberprzemocy, http://fdn.pl/kampanie-spolecz..., (dostęp: 12.05.2015).
 
26.
Szymański M.J. (2013), Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Oϐicyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
27.
Tanaś M. (1999), Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie. „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 87-111.
 
28.
Zakrzewski L. (2014), Edukacja i nowoczesne technologie w społeczeństwie wiedzy, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 110-132.
 
29.
Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie. „Scholar”, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top