PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SAFETY OF CHILDREN AND THE YOUTH WITHIN VIRTUAL SPACE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
 
2
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Dorota Katarzyna Marczuk   

Dorota Marczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: dorota@marczuk.edu.pl, tel. 25 643 18 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):34-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents issues of children and youth’s safety in virtual space. Adults are obliged to ensure that young people will be safe in different dimensions, both in traditional social space and in virtual space (cyberspace). Contemporary, young people for whom the digital media are inseparable part of their every-day reality, are exposed to many incoming cyber dangers. In the article the examples of prevention and educational activities are presented. They must be taken to ensure that the young will be safely work in real and virtual world. The issues are discussed in interdisciplinary context.
 
REFERENCES (29)
1.
Bednarek J. (2014), Wprowadzenie, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 9-12.
 
2.
Dy żurnet .pl, ht t ps://dy zurnet .pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
3.
Dziecko w Sieci, www.dzieckowsieci.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
4.
Dziennik Internautów: Dziecko w sieci – jak uniknąć czyhających zagrożeń?, http://di.com.pl/dziecko-w-sie..., (dostęp: 12.05.2015).
 
5.
Guerreschi C. (2005), Nowe uzależnienia. Salwator, Kraków.
 
6.
Helpline.org.pl, http://fdn.pl/helplineorgpl, (dostęp: 12.05.2015).
 
7.
Juszczyk S. (2000), Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
8.
Kampaniespołeczne.pl, Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, http://www.kampaniespoleczne.p..., (dostęp: 12.05.2015).
 
9.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 
10.
Marczuk D., Kucała K. (2014), Wolność słowa w świecie wirtualnym – wartość nadużywana W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 140-159.
 
11.
Marczuk D.K. (2015), Wypowiedź prasowa: Młodych z sieci wyciąganie, Tygodnik Siedlecki Nr 16, 26.04.2015, s. 9.
 
12.
Michalak M. (2015), List Rzecznika Praw Dziecka do organizatorów Kampanii „Cyberprzemoc – nie jesteś sam!”, 10.04.2015, Siedlce.
 
13.
Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 
14.
NASK, http://www.nask.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
15.
PEGI: Pan-European Game Information, http://www.pegi.info/pl/index/..., (dostęp: 02.05.2015).
 
16.
Polskie Centrum Programu Safer Internet: DBI, http://www.saferinternet.pl/pl..., (dostęp: 12.05.2015).
 
17.
Polskie Centrum Programu Safer Internet, http://saferinternet.pl./pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
18.
Polskie Centrum Programu Safer Internet: Kampanie medialne, http://saferinternet.pl./pl/ka... (dostęp: 12.05.2015).
 
19.
Poznaj Bezpieczny Internet: Sieciaki.pl, http://www.sieciaki.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 
20.
Raport: Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu, sporządzony przez FDN na zlecenie Telekomunikacji Polskiej, we współpracy z ekspertami z: Interactive Advertising Bureau Polska, Agencji Interaktywnej Digital One, Dyżurnet.pl, Bebo.com, http://www.olsztyn.eu/ϐileadmi... (dostęp: 02.05.2015).
 
21.
Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (2014), http://men.gov.pl/pl/zwiekszan..., (dostęp: 12.05.2015).
 
22.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (2006), http://razembezpieczniej.msw.g..., (dostęp: 12.05.2015).
 
23.
Rzecznik Praw Dziecka, Prawa dziecka, http://brpd.gov.pl/prawa-dziec... (dostęp: 05.05.2015).
 
24.
Siemienicki B. (2002), Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 
25.
Stop cyberprzemocy, http://fdn.pl/kampanie-spolecz..., (dostęp: 12.05.2015).
 
26.
Szymański M.J. (2013), Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Oϐicyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
27.
Tanaś M. (1999), Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie. „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 87-111.
 
28.
Zakrzewski L. (2014), Edukacja i nowoczesne technologie w społeczeństwie wiedzy, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Diϐin SA, Warszawa, s. 110-132.
 
29.
Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie. „Scholar”, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top