PL EN
THE ABILITY TO PROVIDE FIRST AID IN EMERGENCY SITUATIONS BY MEMBERS OF AGRICULTURAL FAMILIES
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):145-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents an analysis of surveys concerning the knowledge of rural household inhabitants on premedical aid in the most common accidents. The gathered information allowed us to determine the level of knowledge of farmers and their family members on different types of injuries and also to indicate the subject areas where the correctness of their answers was the lowest. Despite the fact that in present-day times first-aid courses are run in all types of institutions, such as schools, workplaces and driving schools, the respondents’ knowledge is still unsatisfactory, and almost 30% of them have never taken part in a course of this type. Over half the respondents (56%) declared readiness to help if the need for resuscitation arose. The remaining part would not take any actions, most frequently giving stress and fear of worsening the victim’s condition as the reason. Such a state of affairs is to a considerable degree influenced by the knowledge of the respondents – the correctness of the answers in the area of resuscitation was the lowest, i.e. 59.5%.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamczyk K. i in. (2001), Umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających na terenach wiejskich. Medycyna Ogólna. 2(93), 158-164.
 
2.
Bojarski T. (1996), Kodeks Karny. Kantor Wydawniczy Zakamycze s. c., Kraków.
 
3.
Cież J. (1996), Struktura i następstwa wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym woj. Wrocławskiego. Wypadkowość w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 60-70.
 
4.
Gruszczyński L. (2003), Kwestionariusze w socjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
5.
Kaczmarek P. (2011), Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Atest – ochrona pracy, 3, 18-20.
 
6.
Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Rozdz. XIX art.162 § 1.
 
7.
Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w III kwartałach 2011r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa 2011, www.krus.gov.pl, (dostęp 5-01-2012).
 
8.
Krzywda J. (2007), Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wyd. KaBe.
 
9.
Romanowska-Słomka I., Cież K. (2006), Ryzyko zawodowe rolnika dla wybranych zagrożeń. Inżynieria Rolnicza, 4(79), 139-146.
 
10.
Szewczyk M., Zalewski I. (2011), Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku. www.krus.gov.pl, (dostęp 12.12.2011).
 
11.
Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji – WYTYCZNE ERC 2010 Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011, www.prc.krakow.pl, (dostęp 20.08.2012).
 
12.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2005 roku (on-line). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa 2006, www.krus.gov.pl, (dostęp 12-01-2012).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top