PL EN
HARD AND SOFT ELEMENTS OF NATIONAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):133-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to familiarise the reader with issues of national security, taking account of its hard and soft elements. The paper is composed of two parts. In the first part, the nature of national security is explained, taking account of the division into its hard and soft elements. In the second part, the impact of the hard and soft elements on the condition and development of national security is described. The research methodology adopted here is an analysis of literature and of the author’s own organisational model of security (8-E) which encompasses the hard and soft elements and forms the basis and the foundation for national security. The research is aimed at demonstrating to what degree the elements of the national security model influence the condition of national security.
 
REFERENCES (22)
1.
Fehler W., (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, W: W. Śmiałek, J. Tymanowski (red), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń.
 
2.
Jakubczak R., Marczak J. (red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s. 56.
 
3.
Jakubczak R., Marczak J., (red), (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 61.
 
4.
Jakubczak R., Marczak J., red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s.14.
 
5.
Jaruszewski W.K., (2011), Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin, s. 54-55.
 
6.
Kamiński A., (1993), Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie. Uwagi metodologiczne, [w:], „Studia i Materiały PISM”, nr 64, Warszawa.
 
7.
Kitler W.( 2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 22-25.
 
8.
Kitler W., (2006), Prawno organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, W: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, (kier. nauk.), T. Jemioło, AON, Warszawa.
 
9.
Kitler W., (2002), System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa, W: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku – wyzwania i dylematy, (red.), T. Jemioło, K. Rajchel, Wydawnictwo WSIZiA, Warszawa, s. 34-36.
 
10.
Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, W: „Kwartalnik Bellona” nr 2/2010. s. 13-15.
 
11.
Kunikowski J., (red.), (2000), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Siedlce, s.29.
 
12.
Kuźniar R., (2006), Międzynarodowe stosunki polityczne, W: Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika. E. Haliżak, R. Kuźniar, (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130.
 
13.
Nye jr. J.S., (2009), Konϔlikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, tłumaczenie M. Madej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 
14.
Podgórski R.A., (2006), Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 369.
 
15.
Pytkowski W., (1985), Organizacja badań i ocena prac naukowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa s. 174.
 
16.
Stoner J.A.F., Ch. Wankel, (2004), Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 209.
 
17.
Sułek M., (2001), Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce, s. 164.
 
18.
Sułek M., (2009), Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne? W: M. Sułek., J. Simonides, (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.71.
 
19.
Sułek M., (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 94-95.
 
20.
Wojtaszczyk K.A., (2009), Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, W: Bezpieczeństwo państwa, K.A. Wojtaszczyk, A. MajerskaSosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 12-15.
 
21.
Żukrowska K., (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, W: Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik M (red.), Wydawnictwo, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 21-26.
 
22.
Żukrowska K. (red.), (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa, s. 21.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top