PL EN
TWARDE I MIĘKKIE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):133-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem jego twardych i miękkich elementów. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części wyjaśniono istotę bezpieczeństwa narodowego (BN) z uwzględnieniem ich podziału na twarde i miękkie elementy. W drugiej opisano wpływ elementów twardych i miękkich na rozwój i stan (BN). Przyjętą metodą badawczą jest analiza literatury i własny model organizacyjny bezpieczeństwa (8-E), obejmujący twarde i miękkie elementy, stanowiący bazę i fundamenty bezpieczeństwa narodowego. Przeprowadzone badania mają wykazać, w jakim stopniu wybrane elementy modelu bezpieczeństwa wpływają na stan bezpieczeństwa narodowego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Fehler W., (2002), O pojęciu bezpieczeństwa państwa, W: W. Śmiałek, J. Tymanowski (red), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń.
 
2.
Jakubczak R., Marczak J. (red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s. 56.
 
3.
Jakubczak R., Marczak J., (red), (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 61.
 
4.
Jakubczak R., Marczak J., red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa, s.14.
 
5.
Jaruszewski W.K., (2011), Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin, s. 54-55.
 
6.
Kamiński A., (1993), Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie. Uwagi metodologiczne, [w:], „Studia i Materiały PISM”, nr 64, Warszawa.
 
7.
Kitler W.( 2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 22-25.
 
8.
Kitler W., (2006), Prawno organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, W: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, (kier. nauk.), T. Jemioło, AON, Warszawa.
 
9.
Kitler W., (2002), System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa, W: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku – wyzwania i dylematy, (red.), T. Jemioło, K. Rajchel, Wydawnictwo WSIZiA, Warszawa, s. 34-36.
 
10.
Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, W: „Kwartalnik Bellona” nr 2/2010. s. 13-15.
 
11.
Kunikowski J., (red.), (2000), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Siedlce, s.29.
 
12.
Kuźniar R., (2006), Międzynarodowe stosunki polityczne, W: Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika. E. Haliżak, R. Kuźniar, (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130.
 
13.
Nye jr. J.S., (2009), Konϔlikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, tłumaczenie M. Madej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 
14.
Podgórski R.A., (2006), Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 369.
 
15.
Pytkowski W., (1985), Organizacja badań i ocena prac naukowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa s. 174.
 
16.
Stoner J.A.F., Ch. Wankel, (2004), Kierowanie, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 209.
 
17.
Sułek M., (2001), Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce, s. 164.
 
18.
Sułek M., (2009), Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne? W: M. Sułek., J. Simonides, (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.71.
 
19.
Sułek M., (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 94-95.
 
20.
Wojtaszczyk K.A., (2009), Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, W: Bezpieczeństwo państwa, K.A. Wojtaszczyk, A. MajerskaSosnowska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 12-15.
 
21.
Żukrowska K., (2006), Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, W: Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik M (red.), Wydawnictwo, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 21-26.
 
22.
Żukrowska K. (red.), (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa, s. 21.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top