PL EN
SHORT COMMUNICATION
Advertising and social campaigns in the perception of students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Wydział Humanistyczny , Katedra Badań Mediów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-08
 
 
Final revision date: 2022-12-11
 
 
Acceptance date: 2022-12-12
 
 
Publication date: 2022-12-28
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dankowska-Kosman   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, OLSZTYN, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):316-331
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study was to try to show the perception of social campaigns by students of the University of Warmia and Mazury. Material and methods: The research problem concerned the purpose and effectiveness of social campaigns. The research material was obtained thanks to surveys carried out at UWM. The research used an original questionnaire made available to students via the Internet. Research show that students of the UWM deal with campaigns almost every day and consider them necessary. Results: The results of the research (590 respondents) made it possible to get to know the opinions of students on the idea of the campaign and its effectiveness. They show that the main goal of the campaign is to draw attention to an important social problem. Conclusions: Research show that students of the UWM deal with campaigns almost every day and consider them necessary.
 
REFERENCES (22)
1.
Bogunia-Borowska, M., Zmieniamy świat na plus, czyli przypadek reklamy społecznej, Kultura Popularna, 2003, nr 3, (s.103-105).
 
2.
Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Dudziak, A. (2012). Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 
4.
Gołębiewska, M. (2002). Estetyka i antyestetyka w reklamie społecznej. W: M. Ostrowicki (red.), Estetyka reklamy (s.205-220). Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna.
 
5.
Gołaszewska-Kaczan, U. (2009). Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 
6.
Herbuś I. (2016). Działania reklamowe – od komercji do kampanii społecznych, [w:] Zarządzanie nr 22, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” (s.93-101). red. M. Szajt, Częstochowa 2016.
 
7.
Konieczna, A. (2010) Szok narzędziem kampanii społecznych, W: B. Iwankiewicz-Rak (red.), Problemy zarządzania współczesną firmą- teoria i przykłady (s. 164-165), Wrocław.
 
8.
Kozłowska A. (2012). Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne. W:A. Kozłowska Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem (s.97-113). Warszawa.
 
9.
Kubinowski, D. (2010). Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice ( s.36-37). Gdańsk: GWP.
 
10.
Łukaszewska-Bezulska, J. (2014). „Bo byłem przybyszem…” - analiza polskich kampanii społecznych dotyczących problematyki migracji” W: G. Firlit-Fesnak,. Ł. Łotocki (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym (s.239-260). Warszawa: PWN.
 
11.
Antczak, E.(2002).Kampania odniosła sukces. W:D.Maison, N.Maliszewski (red.).Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej.(s.101-103). Kraków: Agencja Wasilewski.
 
12.
D. Maison, D. N. Maliszewski(2008). Co to jest reklama społeczna. W: D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej (s.9-43). Kraków: Agencja Wasilewski.
 
13.
Nowacki. R. (2006) Reklama. Podręcznik. Warszawa: Difin.
 
14.
Scheffs, Ł.(2015).Marketing społeczny, kampania społeczna i reklama społeczna próba systematyzacji pojęć. W: P. Pawełczyk ( red.), Kampanie społeczne jako forma socjotechniki (s.38). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 
15.
Stafiej-Bartosik,A. Maison,D.(2007) Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia, W: P.Wasilewski (red.), Szlachetna Propaganda Dobroci, czyli drugi tom o Reklamie Społecznej (s.8-18). Kraków: Agencja Wasilewski.
 
16.
Tarczydło B. (2013), Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 157, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka.
 
17.
Wasielewski, P. (2007). Polskie kampanie społeczne w latach 2002-2006. W: P. Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, (s.24-136). Kraków: Agencja Wasilewski.
 
18.
Wasilewski, P. (2007). Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o Reklamie Społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.
 
19.
Grzegorczyk, A. (2009), Zarządzanie kampanią społeczną – raport badawczy. Pobrane z: https://vdocuments.site/zarzdz... [dostęp: 10.10.2022].
 
20.
Kicińska, M. (2012), Równość płci w polskich kampaniach społecznych. Pobrane z:http://rownoscplci.pl/uploads/... [ dostęp 12.09.2022].
 
21.
Limański. A., I. Drabik, I.(2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: PWN.
 
22.
Witkowska, Kampanię społeczną definiuje jej cel - dobro wspólne . Rozmowa z Pawłem Prochenko, Pobrane z: https://raportcsr.pl/kampanie-...,[ dostęp 03.10.2022].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top