PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The educational potential of comics in wartime
 
More details
Hide details
1
Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła, Polska
 
2
Wydział Teorii i Metod Kształcenia Podstawowego, Uniwersytet Państwowy Mukaczewo Ukraina., Ukraine
 
 
Submission date: 2022-07-28
 
 
Final revision date: 2022-09-04
 
 
Acceptance date: 2022-09-05
 
 
Publication date: 2022-11-16
 
 
Corresponding author
Anna Iwona Kocot   

Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła, Sikorskiego 56, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):301-315
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article emphasises that a modern school is supposed to ensure the formation and comprehensive development of an individual's personality.The educational potential of comics under martial law conditions in Ukraine is identified. Material and methods: The article was written after reviewing current materials on the use of comics as a tool for working with children during wartime. Results: The comics created by the team of the Ministry of Education and Culture of Ukraine can be used in lessons of literary reading, Ukrainian language, and will be a great conversation starter or educational lesson on moral education. Conclusions: At every educational level there will be a place for the use of comics, but in order for it to be complete and contribute much to the pupils' skills, the content must be well chosen. Of course, the final decision rests with the teacher, whose job it is to assess whether the comic is age-appropriate for the pupils.
 
REFERENCES (29)
1.
Brak autora. (2022). A comic for children from the frontline areas. Pobrane z: https://prometheus.ngo/works/s....
 
2.
Brak autora. (2022). Advice from the defender of Ukraine: the Ministry of Education and Culture has developed an informational comic for children in a state of war. Pobrane z: https://mon.gov.ua/ua/news/por....
 
3.
Berger, A. (1973). The Comics - Stripped American. New York. Penguin books.
 
4.
Birek, W. (red.). (2008) Komiks dla dzieci w Polsce – propozycje badawcze. W pobliżu literatury dziecięcej. Rzeszów.Centrala.
 
5.
Combs, J. (2003). Creating comics: Visual and Verbal Thinking in the Ultimate Show and Tell, Williamsburg. Pobrane z http://www.janettekennedy.com/ 599site/combsproject.pdf.
 
6.
Drabik, L., Kubiak – Sokół A, Sobol, E. (2001). Słownik języka polskiego PWN, Warszawa. PWN.
 
7.
Dyduchowa, B. (1994). Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie. Polonistyka, nr 3 ,6-8.
 
8.
UNICEF (2022). Two Million Children Have Already Fled Ukraine. Pobrane z: https://unicef.pl/co-robimy/ak....).
 
9.
Gene, Y. (2013). Comics in Education. Pobrane z: https://www.geneyang.com/comic....
 
10.
Gromadzka, B. (2009). Historyjka obrazkowa i komiks jako wprowadzenie do narracji intermedialnej. Widząc – rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej. Nr 20, 23-24.
 
11.
Grupa akademickich ekspertów i twórców komiksu. (2014). C2E2: Creators, Educators Discuss Kids, Comics and Literacy. Pobrane z: https://www.cbr.com/c2e2-creat....
 
12.
Jędrzejewska, D. (2009). Powieści Henryka Sienkiewicza jako inspiracja dla twórców komiksów. Katowice. Składnica naukowa.
 
13.
Książek-Szczepanikowa, A. (1996). Ekranowy czytelnik. Szczecin.Rozprawy i studia.
 
14.
Kramarenko, I.S., Kornisheva, T.L., Silyutina I.O. (2022). Adaptation of distance education in higher education to the conditions of martial law. Perspectives and innovations of science , nr 4(9). Pobrane z: http://perspectives.pp.ua/inde....
 
15.
Kruszewska, A., Lavrenova, M. (2022). The educational opportunities of Ukrainian children at the time of the Russian invasion: perspectives from teachers. Education, nr 3(13), 3-5. https://doi.org/10.1080/030042....
 
16.
Kuliczkowska, K. (1974). W obrazkowym mikroświecie. Literatura na Świecie , nr 8, 9-12.
 
17.
Lavrenova, M. (2018). Ways of using comics in the educational process Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Pedagogy and Psychology, nr 2(8). 7-13.
 
18.
Lipka-Chudzik, K.(1995). Przekaz werbalny i niewerbalny w komiksie. Składnica naukowa. Zeszyty komiksowe, red. M. Błażejczyk, Pobrane z: http://www.zeszytykomiksowe.or....
 
19.
Marianthi ,V., Boloudakis ,M. Retalis, Symeon, From digitised comic books to digital hypermedia comics books: their use in education Pobrane z: www.comicstripcreator.org/files/papers/DigitalHypermediaComics.pdf.
 
20.
Mazurkiewicz, A. (2010). Edukacja wobec kultury obrazu (na przykładzie komiksu) . Biuletyn Informacji Bibliotecznych i kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, nr 17, 9-11.
 
21.
McCloud, S. (1994). Understanding Comics: The Invisi-ble Art. New York. William Morrow Paperbacks.
 
22.
Ostapenko, L. P., Solovyova, O.K. (2022). Didactic potential of comics. Pobrane z: http://www.institutemvd.by/com....
 
23.
Zalensky, W. (2022) On the introduction of martial law in Ukraine. Decree №64/2022 Pobrane z: https://www.president.gov.ua/d...) .
 
24.
Pater-Ejgierd, N. (2010). Kultura wizualna a edukacja. Poznań. Fundacja Tranzyt.
 
25.
Prucnal, M. (2012). Protection of Children Against Participation in Hostilities in Contemporary International Law. Warszawa. Ombudsman for Children’s Office.
 
26.
Riches, A. (2009). When the Comics Went to War. Wielka Brytania. Mainstream Publishing.
 
27.
Smolyaniuk, V. (2011). Martial law Political encyclopedia . Kyiv. Parliamentary Publishing House.
 
28.
Teoplitz, K.T. (1985). Sztuka komiksu. Warszawa. Czytelnik.
 
29.
Tierney, W. G. (2020). Get real: 49 challenges confronting higher education. New York. Suny Press.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top