PL EN
ORIGINAL ARTICLE
ANALYSIS OF PUBLIC READER’S BEHAVIOURS WITHIN THE PRINTED AND ELECTRONIC PRESS ON THE EXAMPLE OF RESIDENTS OF THE BIAŁA PODLASKA COUNTY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Dorota Tomczyszyn   

Dorota Tomczyszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: tomczyszyn@o2.pl, tel. 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):39-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This text constitutes an attempt to supplement the existing re search on readership, both from the perspective of books and anthropocentrism. In the text, the authors take into account the sociological ϐield of observation, where social, cultural and demographic conditionings of reading behaviours of the inhabitants of the Biała Podlaska county relating to the use of written and electronic press come to force. What do we read? How often do we reach for our favourite magazines? How do we assess our preferred press? What role within the printed press is played by electronic one? In which direction is readership heading and what are its prospects? Are we dealing with a fashion not to read at all? Can the electronic press be a cure-all for the contemporary crisis of readership? For those and other questions the authors of the work try to find answers, referring both to their own research as well as the national data on the current state as well as the future of readership in Poland.
 
REFERENCES (14)
1.
Bilska G. (2002), Wybory czytelnicze. Uwarunkowania i motywy, W: Chruścińska J., Kubisz E. (red.), Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa, s. 67-71.
 
2.
Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy (2014), http://www.pbc.pl/news/items/1... (dostęp: 05.06.2014).
 
3.
Działek J. (2011), Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 100-118.
 
4.
Florczak Z. (2000), Czytelnik – gatunek na wymarciu. Przegląd Polityczny, nr 46-47, s. 166-168.
 
5.
Frołow J. (2002), Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? W: Chruścińska J., Kubisz E. (red.), Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa.
 
6.
Gołębiewski Ł. (2012), Gdzie jest czytelnik. Biblioteka Analiz, Warszawa.
 
7.
Kostecki J. (2011), Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej, [w:] Żbikowska-Migoń A., Łuszpak A. (red.),Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-23.
 
8.
Maszke A.W. (2004), Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
9.
Socha I. (2011), Czytelnik w polskiej myśli bibliologicznej, W: Żbikowska-Migoń A., Łuszpak A. (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 25-43.
 
10.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
11.
Toschi L. (2013), Hipertekst a pojęcia autora, W: Gołębiewski Ł. (red.), Przyszłość książki. Biblioteka Analiz, Warszawa, s. 222-269.
 
12.
Wojciechowski J.(1999), Czytelnictwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
13.
Żbikowska-Migoń A., Łuszpak A. (red.) (2011), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
14.
Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy, www.pbc.pl/news/items/176.html, 05.06.2014.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top