PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES FROM LUBLIN PROVINCE IN THE LIGHT OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC FACTORS
 
More details
Hide details
1
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 
4
SPZOZ w Puławach, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Grzegorz Józef Nowicki   

Grzegorz Józef Nowicki, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 6 (Collegium Maximum), 20-081 Lublin, e-mail: grzesiek_nowicki@interia.pl, tel.: 81 448 6810
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):80-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The level of involvement in economic activity of people with disabilities is influenced by various demographic factors. The objective of the work was an evaluation of the professional activities of persons with physical disabilities who were residents of the Lublin Province taking into account social and demographic conditions. Material and Methods: The survey was carried out in the period from May to October 2014 on a group of 233 persons with physical disabilities, residents of Lublin Province. The research tool was a questionnaire prepared by the author of the paper Results: The research results show that 51.07% (n=119) of the respondents declared that they were professionally active, and the social and demographic characteristics influencing their professional activity were age, place of residence, education, marital status, and level of disability (p<0.05). Conclusions: The most-significant determinants of PA in persons with disabilities are working age, living in a city, higher and secondary education, marital status, and a low or moderate level of disability.
 
REFERENCES (13)
1.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawność w liczbach. Rynek Pracy. Pobrano z: http://www.niepelnosprawni.gov....
 
2.
Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2, 129-156.
 
3.
Cyran, A., Wiszniewska, M., Walusiak-Skorupa, J. (2012). Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem. Medycyna Pracy, 63(6), 637-650.
 
4.
Górska, E. (2012). Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
5.
GUS (2007). Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. W: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005-2006. Warszawa: GUS.
 
6.
GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa: GUS.
 
7.
Jońska, R. (2010). Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim, Lublin: Euro Perspektywa.
 
8.
Kalita, J. (2006). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów. Warszawa: FISH.
 
9.
Pawłowska-Cyprysiak, K. (2011). Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 6-9.
 
10.
Pawłowska-Cyprysiak, K., Konarska, M., Żołnierczyk-Zreda, D. (2013). Self preceived quality of life of people with physical disabilities and labour force participation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(2), 185-194. https://doi.org/10.1080/108035....
 
11.
Szczupał, B. (2006). Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, W: Z. Palak (red.), Jakość życia niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (s. 72-95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 
12.
Urząd Statystyczny w Lublinie (2006). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002. Osoby Niepełnosprawne w Województwie Lubelskim, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 
13.
Walusiak-Skorupa, J., Wiszniewska, M., Krawczyk-Szulc, P., Rybacki, M., Wągrowska-Koski, E. (2011). Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym - problem współczesnej medycyny pracy? Medycyna Pracy, 62(2), 175-186.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top