PL EN
REVIEW ARTICLE
Children's critical reading skills. Between theory and practice
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Edukacji Dziecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 
 
Submission date: 2019-08-02
 
 
Final revision date: 2019-11-07
 
 
Acceptance date: 2019-11-07
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Patrycja Brudzińska   

Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Edukacji Dziecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Lwowska 1, 87-100, Toruń, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):37-46
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The paper presents the theoretical findings regarding children's critical reading skills. The articlecle also presents the Four Resources Model (Peter Freebody, Allan Luke) as a proposal to work with the text as part of critical literacy. Referring to the results of international research on progress in reading PIRLS, it reveals dilemmas related to the teaching of critical reading of the youngest recipients of literary content. Material and methods: The article uses the analysis of documents concerning the level of reading skills, learning critical reading and the four resources model four resources Results: The text presents the results of international PIRLS 2016 reading progress research and the theoretical findings regarding the critical reading model by Freebody and Luke. Conclusions: Today's education can not ignore the critical literacy of children who are recipients of not only verbal but also (and perhaps above all) visual content
 
REFERENCES (18)
1.
Będkowski L., (2016) Kształcenie nauczycieli (języka polskiego) w kontekście indywidualizacji nauczania- uczenia się oraz stosowania metod aktywizujących, w: PEDAGOGIKA tom XXV nr 1, pod red. Rędziński K., Łapota M., Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 
2.
Brzezińska A., (1987) Czytanie i pisanie- nowy język dziecka, Warszawa: WSiP.
 
3.
Czechowski J., (2007) Funkcje edukacyjnej literatury dla dzieci i młodzieży, Kultura i Edukacja nr 2.
 
4.
Firkins A.S., (2015) The Four Resources Model: A useful framework for Second Language teaching in a Military Context. Technical Studies Institute Journal 2015, Royal Saudi Air Force: Kingdom of Saudi Arabia.
 
5.
Jaszczyszyn E., (2010), Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, Białystok: Trans Humana.
 
6.
Klus-Stańska D., Nowicka M., (2005) Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa: WSiP.
 
7.
Kuliczkowska K., (1972), Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
8.
Leszczyński G., (2003), Literatura i książka dziecięca. Słowo- obiegi- konteksty, Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im.Heleny Radlińskiej.
 
9.
Luke A. (2000), Critical literacy in Australia: A matter of context and standpoint, Journal of Adolescent & Adult Literacy 43 (5).
 
10.
Kalabarczyk T. (2014), Nauka krytycznego myślenia, Analiza i Egzystencja 25.
 
11.
Malmquist E. (1982), Nauka czytania w szkole podstawowej, tłum. A. Thierry, Warszawa: WSiP.
 
12.
Olejnik D. (2001), Kształtowanie umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciel i Szkoła 1-2 (10-11).
 
13.
Pietrasik- Kulińska K., Szuba D., Stańdo J., (2017) Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
14.
Plenkiewicz M., (1996), Czytanie krytyczne w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy- Studia Pedagogiczne, z. 31.
 
15.
Plenkiewicz M. (1997), Potrzeba kształtowania umiejętności krytycznego czytania w edukacji wczesnoszkolnej. Aktualny stan badań nad krytycznym czytaniem w klasach początkowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy- Studia Pedagogiczne, z.33.
 
16.
Serafini F., (2012), Expanding the four resources model: reading visual and multi-modal texts, Pedagogies: An International Journal.
 
17.
Wojciechowski K. (red.), (1986) Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław.
 
18.
Raport z badań PIRLS: http://www.ibe.edu.pl/images/d..., s. 30, dostęp 24. 09. 2018.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top