PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Meaning of correct communication between teacher and pupil to build subjective relationship
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):47-57
 
 
REFERENCES (22)
1.
Aleksander, Z. (2003) Komunikacja. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. II, (707). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
2.
Gorlach, K., Seręga Z. (1989). Socjologiczna koncepcja podmiotowości – zarys problemów badawczych. W: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.). Podmiotowość, możliwość, konieczność (55-56) Poznań.
 
3.
Gurycka, A. (1989) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Hamer, H. (1999) Rozwój umiejętności społecznych. Jak skutecznie dyskutować i współpracować. Warszawa: Wydawnictwo Veda.
 
5.
Konarzewski, K. (1991) Sztuka nauczania Szkoła. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Lendzion, A. (2012) Rola zawodowa nauczyciela – wychowawcy w percepcji studentów. Implikacje dla kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli. W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.) Kształcenie zawodowe i ustawiczne, a potrzeby rynku (132-154), Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JP II.
 
7.
Magda, M. (2002) Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w pracy z uczniem. W: K. Ferenz, E. Kozioł (red.) Kompetencje nauczyciela wychowawcy (135). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 
8.
Maliszewski, W. (2006) Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
May, R. (1989) Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 
10.
Niemierko, B. (1997) Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo szkole i pedagogiczne.
 
11.
Niemierko, B. (2007) Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo akademickie i profesjonalne.
 
12.
Olubiński, A. (2001) Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia. W świetle analiz opinii społecznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
13.
Pietrasiński, Z. (1987) Człowiek formowany jak podmiot rozwoju.
 
14.
Ruciński, S. (1991) Podmiotowość z punktu widzenia pedagoga. W: B. Suchodolski ( red.) Podmiotowość jako problem filozoficzny, społeczny i pedagogiczny (141). Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 
15.
Sikorski, W. (2005) Podmiotowość w procesie nauczania. W: U. Śmietana (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku tom IV (454). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
16.
Sowa, J. (2005) Podmiotowość w wychowaniu. W: U. Śmietana Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV (456). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
17.
Stelau, J. (2002) Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
18.
Sztompka, P. (1988) Podmiotowość społeczna. Zdanie nr 6. Miesięcznik społeczno-kulturowy, Kraków.
 
19.
Sztompka, P. (1988) Socjologiczna teoria podmiotowości. W: P. Buczkowski, R. Cichocki Podmiotowość: możliwości – rzeczywistość – konieczność (87). Poznań: Wydawnictw Ośrodka Analiz Społecznych ZMW.
 
20.
Trzebińska, E. (2003) Komunikacja interpersonalna. W: W. Pomykała (red.) Encyklopedia Pedagogiczna (279). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
21.
Zarzecki, L. (2012) Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
 
22.
Wysocka, E. (2003) Komunikacja interpersonalna. W: T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. II (719). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top