PL EN
REVIEW ARTICLE
Occupations related to the sphere of social services in the foster care system - barriers in their functioning
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2019-11-08
 
 
Final revision date: 2019-11-21
 
 
Acceptance date: 2019-12-04
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Magdalena Julita Zmysłowska   

Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskego 2, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):58-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article concerns the problems of professions related to the sphere of social services in the foster care system. The Act on family support and foster care system of June 9, 2011 introduced changes designed to improve family support in overcoming difficulties, introducing new professions: a family assistant tasked with helping families experiencing difficulties in completing his functions and coordinator of family foster care, appointed to support foster families and family children's homes. The analysis of the research shows that the functioning of these professions encounters numerous barriers resulting from both the organization of the social assistance system and direct work with families. Material and methods: Analysis of literature on the profession of a family assistant, coordinator of family foster care and foster families. Results: Barriers result from the organization of the social assistance system and direct work with families. Conclusions: Improving cooperation between social institutions and foster families or family children`s homes.
 
REFERENCES (23)
1.
Basiaga J. (2015).Zawodowe rodziny zastępcze w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego. Praca Socjalna, nr 2, s. 59-72.
 
2.
Błażejewska K. (2014). Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 52-56.
 
3.
Borowiec S. (2014) .Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w świetle zmian w pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9, s. 33-39.
 
4.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2018 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.). https://www.gov.pl/web/rodzina... , dostęp 10.10.2019.
 
5.
Kaczmarek M. (2012). Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, s. 3-13.
 
6.
Krasiejko I. (2015). Rola i zdania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Częstochowa: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej.
 
7.
Krasiejko I. (2016). Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
8.
Lewin A. (1983). System wychowania a twórczość pedagogiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe .
 
9.
Matejek J. (2015). Dziecko w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej. W: T. Biernat, J. Malinowski, K. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania (s. 195-26). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
10.
Mickiewicz K. (2015). Problemy wychowania w rodzinach zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5, s. 37-43.
 
11.
Mickiewicz K., Głogowska K. (2014). Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa. Praca Socjalna, nr 4, s. 15-33.
 
12.
Napiórkowska K. (2014). Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych za rok 2013. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, s. 3-15).
 
13.
Napiórkowska K. (2013). Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, s. 3-15.
 
14.
Patela-Owczarczyk A. (2014). Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 3-16.
 
15.
Racław M., Trawkowska D. (2015). „Zależność od szlaku” – społeczne i prawne konteksty uchwalenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca Socjalna, nr 2, s. 20-58.
 
16.
Rodzinne formy pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim – analiza wieloaspektowa, Pracownia badań „Soma”, Toruń 2013.
 
17.
Ruszkowska M. (2013).Rodzaje wsparcia dla rodzin zastępczych przez instytucje pomocy społecznej. Praca Socjalna, nr 5, s. 67-75.
 
18.
Ruszkowska M. (2014). Wpływ zmian w regulacjach prawnych na liczebność rodzinnych form pieczy zastępczej – analiza danych statystycznych. Praca Socjalna, nr 4, s. 73-79.
 
19.
Sałsutowicz P. (2015). Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną?. Praca Socjalna, nr 4, s. 115-132.
 
20.
Skoczylas-Namielska E. (2015). Wybrane problemy funkcjonowania rodzin zastępczych w opinii rodziców zastępczych oraz przedstawicieli profesji społecznych. W: T. Biernat, J. Malinowski, K. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania (s. 217-230). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
21.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 889 z późn. zm.
 
22.
Wszołek J. (2014). Dwudziestopięciolecie przemian. Opieka nad dzieckiem i pomoc rodzinie po roku 1989. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5, s. 3-10.
 
23.
Zaraś-Wieczorek I. (2013). Wnioski z rocznej współpracy asystenta rodziny z klientami. Praca Socjalna, nr 6, s. 6-104.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top