PL EN
EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE GARRISON OF BIALA PODLASKA BETWEEN YEARS 1918-1939
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Paweł Borek   

Paweł Borek, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: pabor@o2.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):7-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the interwar period, Biala Podlaska was a garrison town where the 9th light artillery and 34th infantry regiments were stationed. The presence of soldiers resulted in creating special relations on the basis of which permanent and strong relationships between the military and the local community could be established, especially on the political, economical and socio-cultural levels in the broadest sense of this word. The army also played an important role in the youth’s lives as far as their career is concerned – very often, being on duty gave an opportunity for young soldiers to expand their knowledge about Poland and the world, to get to know the acheivements of civilization, like for example radio or cinema, and eventually, to become professionals. This article aims to present how important was an educational activity among soldiers, to discuss the activity of the Polish White Cross, pre-conscription training, fighting the illiteracy among soldiers and different kind of special courses held in the garrison. These activities played a major role in upbringing the growing army which fought for Polish independence.
 
REFERENCES (24)
1.
„Głos Społeczny” nr 21 z 1.XI.1936 r.
 
2.
„Głos Społeczny” nr 27 z 15.XI.1935 r.
 
3.
„Głos Społeczny” nr 4 z 15.II.1937 r.
 
4.
„Głos Społeczny” nr 6 z 15.III.1938 r.
 
5.
„Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928.
 
6.
„Ziemia Siedlecka” nr 28 i 29 z 30.X.1937-10. XI.1937 r.
 
7.
„Życie Podlasia” nr 26 z 27.VI.1935 r.
 
8.
„Życie Podlasia” nr 33 z 23.X.1938 r.
 
9.
„Życie Podlasia” nr 47 z 21.XI.1935 r.
 
10.
Archiwum Państwowe w Siedlcach (APS), Akta Miasta Siedlce 1909-1950 (AMS), Sprawozdanie dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze woj. lubelskiego za 1936/1937 r., sygn. 48.
 
11.
Archiwum Akt Nowych (AAN), Komunistyczna Partia Polski (KPP) 158/X-9, t. 33.
 
12.
Archiwum Państwowe w Siedlcach (APS), Akta Miasta Siedlce 1909-1950 (AMS), Materiały dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze województwa lubelskiego za okres 1934-1935, sygn. 46.
 
13.
Borek P., Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006.
 
14.
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Akta 9 DP, sygn. I. 313.9.31.; I. 313.9.32.
 
15.
CAW, Akta 9 pal, sygn. I.322.9.5.
 
16.
CAW, Kolekcja rękopisów, Historia 22-go pp, sygn. I.400.359.
 
17.
Izdebski J., Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939, Warszawa 2000.
 
18.
Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998.
 
19.
Niewęgłowska A., Działalność oświatowo-wychowawcza Polskiego Białego Krzyża do 1921 roku, [W:] Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność, pod red. R. Kalinowskiego, J. Kunikowskiego i L. Wyszczelskiego, Siedlce 2004.
 
20.
Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
 
21.
Odziemkowski J., Spychała B., Duszpasterstwo wojskowe II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.
 
22.
Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937.
 
23.
Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 117.
 
24.
Wyszczelski L., Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945, Warszawa 2004.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top