PL EN
ZMIANY LEGISLACYJNE ZMIERZAJĄCE DO POLEPSZENIA BYTU DZIECI W WIKTORIAŃSKIEJ I EDWARDIAŃSKIEJ WIELKIEJ BRYTANII
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):49-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia wysiłków legislacyjnych podjętych w XIX i na początku XX wieku, mających na celu polepszenie bytu dzieci, które mogą być uznane za początek państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że największe nasilenie tego typu działań nastąpiło w latach 1870—1908 i to właśnie wtedy można doszukać się początków państwa opieki społecznej w Wielkiej Brytanii. Kolejnym wnioskiem wypływającym z artykułu jest stwierdzenie, że niełatwo jest porównywać obecne standardy życia dzieci z dziewiętnastowiecznymi, gdyż nawet samo pojęcie „dzieciństwo” wydaje się trudne do zdefiniowania. Podczas gdy dzisiaj za koniec dzieciństwa zwykle uznajemy osiągnięcie pełnoletności w wieku lat osiemnastu, w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii pełnoletność mogła oznaczać lat dziewięć lub dziesięć, gdy chodziło o zdolność do ciężkiej pracy fizycznej, lat dziesięć lub dwanaście, kiedy większość młodych ludzi kończyła edukację, czy nawet dwadzieścia jeden (mężczyźni) i trzydzieści (kobiety) w przypadku czynnego prawa wyborczego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Birch, R. C. (1974), The Shaping of the Welfare State. Longman, Harlow.
 
2.
Chesney, K. (1991), The Victorian Underworld. Penguin Books, London.
 
3.
Cootes, R. J. (1985), Britain Since 1700, Longman, Harlow.
 
4.
Gourvish, T. R. (1988), Later Victorian Britain 1867-1900, Macmillan, Oxford.
 
5.
Himmelfarb, G. (2007), In Defence of the Victorians. W: K. Boyd and R. McWilliam (red.), The Victorian Studies Reader. Routledge, London and New York, s. 209-219.
 
6.
Lipoński, W. (2005), Dzieje kultury brytyjskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Mason, S. (1990), British Social and Economic History. Blackwell, London.
 
8.
Morgan, K. O. (1991), History of Britain 1789-1983. Sphere Books, London.
 
9.
Price, R. (2007), Should We Abandon the Idea of the Victorian Period? W: K. Boyd and R. McWilliam (red), The Victorian Studies Reader. Routledge, London and New York, s. 51-65.
 
10.
Scruton, R. (1983), A Dictionary of Political Thought. Pan Books, London.
 
11.
Thomson, D. (1991), England in the Nineteenth Century. Penguin Books, London.
 
12.
Trevelyan, G. M. (1991), English Social History. Longman, Harlow.
 
13.
Organizacja Narodów Zjednoczonych, (1989), Konwencja Praw Dziecka, Nowy Jork.
 
14.
Wood, A. (1977), Nineteenth Century Britain. Longman, Harlow.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top