PL EN
ROLA SZKOŁY W WYCHOWANIU AKSJOLOGICZNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):35-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Najważniejszym miejscem, gdzie dokonują się relacje między wychowankiem a wychowawcą jest rodzina, a tuż za nią szkoła. Prezentowany artykuł podejmuje zagadnienie dotyczące kształcenia aksjologicznego w edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła jest instytucją odpowiedzialną (obok rodziny) za wychowanie do wartości. Struktura artykułu ma charakter teoretyczno-badawczy. Część teoretyczna obejmuje literaturę przedmiotu, ukazuje podstawowe problemy dotyczące wartości w edukacji, procesu wartościowania oraz nabywania kompetencji aksjologicznych. W artykule zostały przedstawione opinie rodziców uczniów klas III na temat roli edukacji wczesnoszkolnej w wychowaniu do wartości.
 
REFERENCJE (15)
1.
Dunaj B. (2005), Nowy słownik języka polskiego. Wydawnictwo Wilga 2005, Warszawa.
 
2.
Kuczkowski S. (1985), Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków.
 
3.
Łąkowski R. (1982), Encyklopedia Popularna PWN. PWN, Warszawa.
 
4.
Malicka M. (1999), Dać ludziom pragnienie. W: K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wydawnictwo UŚ, Katowice, s.
 
5.
Matulka Z. (1998), Przekazywanie wartości w procesie edukacji szkolnej. „Edukacja i Kultura”, nr 1(23), s. 9-15.
 
6.
Matulka Z. (2005), Wartości u podstaw wychowania personalistycznego. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 225-235.
 
7.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
8.
Śliwerski B. (2003), Edukacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 905-906.
 
9.
Popielski K. (1996), Wartości i ich znaczenie w życiu ludzkim. W: K. Popielski, Wartości – człowiek – sens (red.), RW KUL, Lublin, s.61-69.
 
10.
Olbrycht K (2000)., Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu. „Edukacja i Dialog”, nr 6, s. 26-32.
 
11.
Olbrycht K. (2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 
12.
Oleś P. (1989), Wartościowanie a osobowość. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
13.
Ostrowska K. (1999), Wychowywać do urzeczywistniania wartości. W: K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 21-33.
 
14.
Ostrowska U. (2006), Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, s.391-415.
 
15.
Węgrzyńska A. (2004), Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości. „Życie Szkoły”, nr 5, s. 331-334.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top