PL EN
REVIEW ARTICLE
NEW TRENDS IN CONSUMPTION IN CONTEMPORARY SOCIETY. SOCIOLOGICAL REFLECTION
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Olga Filipiak   

Olga Filipiak, Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: o.filipiak@wp.pl, tel.: 83 344 99 05
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):22-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to characterize the most common tendencies that occur in consumption in contemporary society, which is part of the research area of consumption sociology. The considerations taken up in the article focus on the problem of changes taking place in the sphere of consumption and their consequences relating to the socio-economic order. The method of reviewing domestic and foreign scientific publications related to research topics was used by explaining, among others, such concepts as: consumerism, prosumption, ecologisation of consumption, democratization of consumption, virtualization of consumption, ethical consumption. It allowed to indicate the direction of changes taking place in contemporary consumption under the influence of, e.g., such social processes and phenomena as: globalization, technological progress, or civilization changes. The scale and impact of these trends depend on the economic, social, technological and cultural environment of society
 
REFERENCES (16)
1.
Angowski, M., Lipowski, M. (2014). Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakup. Pobrane z: http://researchgate.net/profil....
 
2.
Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 
3.
Duda, A. (2016). Konsumpcja. Teorie i badania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
4.
Hostyński, L. (2006). Wartości w świecie konsumpcji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
5.
Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Konsumeryzm kontra konsumeryzm. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 6, 132-138.
 
6.
Olejniczuk-Merta, A. (2011). Konsumpcja we współczesnej gospodarce. W: A. Kusińska (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce (s. 13-30). Warszawa: PWE.
 
7.
Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, democentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Pobrane z: http://docplayer.pl/7508412-De....
 
8.
Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 
9.
Ritzer, G. (2004). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.
 
10.
Sowa, I. (2015). Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów. W: E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 119-152). Warszawa: Wydawnictwo Kluwer SA.
 
11.
Smyczek, S. (2015). Przejawy unowocześniania konsumpcji na rynkach finansowych. W: E. Kieżel, S.Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji (s. 97-118). Warszawa: Wydawnictwo Kluwer S.A.
 
12.
Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.
 
13.
Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
14.
van Raaij, F. (2001). Konsumpcja postmodernistyczna. W: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B.Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie (s. 324-344). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Wątroba, W. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
16.
Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty-teorie-modele. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top