PL EN
ORIGINAL ARTICLE
TEMPTATION OF CONSUMERISM IN THE LIGHT OF EDUCATIONAL PERSONALISM OF JOHN PAUL II
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Konrad Pasikowski   

Konrad Pasikowski, ul. 10 Lutego 15B/98, 08-110 Siedlce, e-mail: konrad.pasikowski@wp.pl, tel. 669-450-105
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):64-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issues of consumer lifestyle in the light of John Paul II personalism. Author describes circumstances of western culture and dangers which can result from the adoption of consumer mindset. The text shows the outline of concepts, ideas and pioneers of personalism, thus making the background to illustrate the main thoughts of Polish philosopher. The meeting point for both matters – consumerism and personalism – is reference to John Paul II words that light problems of limitless consumption. Subject of the article is as current as the important for a proper understanding of the human person in postmodern world.
 
REFERENCES (39)
1.
Adamczyk G. (2012), Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Zeszyty Naukowe KUL 55, nr 1, Lublin, s. 61-78.
 
2.
Adamski F. (2005), Wprowadzenie: Personalizm – filozoficzny nurt nyślenia o człowieku i wychowaniu, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 9-19.
 
3.
Bagrowicz J. (2005), Godność osoby fundamentem wychowania, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 179-212.
 
4.
Bańczyk T. (2006), Maxa Schelera rozumienie istoty filozofii. Czasopismo filozoficzne, nr 1, s. 10-21.
 
5.
Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
6.
Bauman Z. (2003), Razem, osobno. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
7.
Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
8.
Bauman Z. (2007), Społeczeństwo w stanie oblężenia. SIC!, Warszawa.
 
9.
Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
10.
Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. SIC!, Warszawa.
 
11.
Burgos J.M. (2010), Personalizm. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.
 
12.
Burgos J.M. (2012), Personalizm dziś. Studia Włocławskie, t. 14, Włocławek, s. 341-358.
 
13.
Dec I. (2008), Personalizm w filozofii (Próba systematyzacji), W: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
14.
Drzeżdżon W. (2011), Personalistyczny wymiar wychowania. Wychowawca, nr 9, s. 5-7.
 
15.
Ecler-Nocoń B. (2009), Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 
16.
Jan Paweł II (1987a), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte.
 
17.
Jan Paweł II (1987b), Solicitudo rei socialis.
 
18.
Jan Paweł II (1991), Centessimus annus.
 
19.
Jan Paweł II (1994), Gratissimam sane (List do Rodzin).
 
20.
Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae.
 
21.
Jan Paweł II (1999), Spotkanie czterech pokoleń na stadionie Azteków.
 
22.
Jan Paweł II (2004), Przesłanie do uczestników konferencji nt.: „Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja”.
 
23.
Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
24.
Marciniak M. (2011), Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa baumanowska. Impuls, Kraków.
 
25.
Matysiuk R. (2004), Personalizm pedagogiczny jako jeden z nurtów nauk o wychowaniu. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne, nr 9, s. 15-23.
 
26.
Miąso J. (2004), Antropologia. Wychowanie. Miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
27.
Nagórny J. (2012), Wychowanie do wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
28.
Pieszak E. (2013), Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
29.
Rynio A. (2004), Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
30.
Sadowski M. (2010), Personalizm chrześcijański Jacques’a Maritain’a jako fundament koncpecji godności człowieka, W: Kaczmarek P., Machaj Ł., Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje. Prawnicza i ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, s. 36-43.
 
31.
Sobczak S. (2000), Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania. Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa.
 
32.
Starnawski W. (2014), Znaczenie terminu „osoba” w myśli Jana Pawła II, W: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 85-99.
 
33.
Tavernier J.D. (2009), The historical roots of personalism. Ethical perspectives 16, nr 3, s. 361-392.
 
34.
Terlecki T. (1987), Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 
35.
Tomasz z Akwinu św. (1978), Suma teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej (I, q. 27-43). tłum. Bełech P., Veritas, Londyn.
 
36.
Waldstein M. (2009), Three kinds of personalism: Kant, Scheler and John Paul II. Forum teologiczne, nr X, s. 1-21.
 
37.
Williams T.D. (2004), What is thomistic personalism? Alpha Omega, t. VII, nr 2, s. 163-198.
 
38.
Wojtyła K. (1969), Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
 
39.
Zacharuk T. (2009), Christian personalism as a foundation for inclusive education. Rozprawy Społeczne, t. III, s. 51-61.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top