PL EN
ORIGINAL ARTICLE
VALIDITY OF THE TEACHING OF SAINT JOHN PAUL II IN THE OPINION OF STUDENTS OF POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA PODLASKA
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):97-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The teachings of John Paul II left behind in the form of numerous encyclicals, statements and speeches have a universal and timeless dimension. Saint John Paul II played an outstandingly significant role in the history of Poland and the world, as well as in the lives of many people. His message was a unique guidance for many young people. The presented article will include the results of research concerning the teachings of John Paul II in the lives of students of pedagogy of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The research investigates the validity of the teachings of Saint John Paul II conducted in 2015 will be compared to the results of research conducted in 2005.
 
REFERENCES (8)
1.
Domagała – Zyśk E. (2004), Autonomia czy odłączenie? Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
2.
Jan Paweł II (2005), Encyklika Evangelium Vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. II, Kraków.
 
3.
Jan Paweł II (1985), List do młodych całego świata Parati Semper Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
 
4.
Jan Paweł II (2002), Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. «Ku konstytucji europejskiej? L’Osservatore Romano, nr 10-11.
 
5.
Jazukiewicz I. (2004), Autorytet nauczyciela, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. I. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 254- 260.
 
6.
Kozłowska E., Wołosiuk B. (2005), Jan Paweł II - osoba znacząca dla studentów pedagogiki PWSZ w Białej Podlaskiej. W: M. Nowak, C. Kalita, Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II. Biała Podlaska 2005, s. 131-145.
 
7.
Łobocki M. (1994), Autorytet w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze, nr 9, s. 8 - 9.
 
8.
Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1985. Za: Orędzia Świętego Jana Pawła II, t.1., Kraków 1998, s.56-66.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top