PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Images and words with a background story. A few critical remarks about the Polish translation of the graphic novel "Kinderland"
 
More details
Hide details
1
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska
 
 
Submission date: 2019-08-14
 
 
Final revision date: 2019-10-02
 
 
Acceptance date: 2019-10-03
 
 
Publication date: 2020-01-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Barbara Tymoszuk   

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):70-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the results of a critical translational analysis of the translation of the German graphic novel “Kinderland” by Grzegorz Janusz into Polish. The necessary background for analytical considerations is provided by: a brief outline of the reception of the comic, its most important features from a perspective of a translator, the characteristics of graphic novel as one of the types of comic book narrative, which is represented by “Kinderland”. Later in the article, translation problems will be presented, both in the visual and linguistic layers of selected fragments of the comic. Also, the translation solutions used by the Polish translator will become the subject of the author’s critical considerations.
 
REFERENCES (13)
1.
Berezowski, L. (1997). Dialect in Translation. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
2.
Dunin, J. (2003). Okładka i obwoluta jako komunikat. W: M. Komza (red.), Sztuka książki. Historia - teoria - praktyka (s. 81-90).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
3.
Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J. (red.). (1971). Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław Ossolineum.
 
4.
Jarniewicz, J. (2018). Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach, kulturze. Wrocław: Ossolineum.
 
5.
Kaindl, K. (2004). Übersetzungswissenschaft im interdisziplinären Dialog. Am Beispiel der Comicübersetzung. Tübingen: Stauffenburg.
 
6.
Kaindl, K. (2008). Visuelle Komik: Sprache, Bild und Typographie in der Übersetzung von Comics. Meta 53/1, 120-138. https:// doi.org/10.7202/017978ar.
 
7.
McCloud, S. (1994). Understanding Comics. The Invisible Art. New York: Harper Collins & Kitchen Sink Press.
 
8.
Reinart, S. (2014). Lost in Translation (Criticism)? Auf dem Weg zu einer konstruktiven Übersetzungskritik.Berlin: Frank & Timme.
 
9.
Reiss, K., Vermeer, H.J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
 
10.
Tabakowska, E. (2002). Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. W: R. Lewicki (red.), Przekład –Język – Kultura (s. 25-34). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Tymoszuk, K. (2016). Przetwarzanie tekstu w tłumaczeniu symultanicznym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
12.
Toeplitz, K.T. (1985). Sztuka komiksu. Warszawa: Czytelnik.
 
13.
Żabski, T. (red.) (1997). Słownik literatury popularnej. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top