PL EN
REVIEW ARTICLE
CRIME IN CRIMINOLOGICAL DIAGNOSIS
 
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Sandra Tur   

Sandra Tur, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: sa-sandra@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):20-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the importance of creating ”one’s own future” by persistent offenders and its correlation with the efficiency of the re-socialisation process. It describes the risks associated with the pathologisation in the sphere of life planning and emphasises the need of shaping life plans by offenders themselves as the precondition for effective re-socialisation. Finally, it refers to the significance of efficacy of the system of all social services.
 
REFERENCES (11)
1.
Bułat K. (2013), Kryminologia: repetytorium. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Falandysz L. (1986), W kręgu kryminologii radykalnej. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
3.
Halicki K. (2012), Polska i zagraniczna literatura oraz czasopisma z kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej oraz opracowania dotyczące metod walki z przestępczością w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Problemy Kryminalistyki, 278, s. 69-83.
 
4.
Hołyst B. (1977), Kryminologia: podstawowe problemy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
5.
Jóźwiak E. (2013), Kryminologia. Repetytorium. 3. Wydanie, Wolters Kluwer Polska SA, Warszaw.
 
6.
Kuć M. (2013), Kryminologia. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 
7.
Tyszkiewicz L. (1997), Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej. Katowice.
 
8.
Wójcik J.W. (2014), Kryminologia: współczesne aspekty. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
9.
arslege.pl/12552/materialy-edukacyjne/8218/kryminologia-neoklasyczna/ (data dostępu: 05.03.2015).
 
10.
kryminalistyka.fr.pl/criminology.php (data dostępu: 20.04.2015).
 
11.
umcs.net.pl/index.php?act=Attach&type=post&id=1500 (data dostępu: 04.03.2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top