PL EN
PSYCHOSOCIAL AND LIVING FUNCTIONING OF PEOPLE WITH DISABILITIES DETERMINED BY MULTIPLE SCLEROSIS (MS)
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):104-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article “Psychosocial and living functioning of people with disabilities determined by multiple sclerosis (MS)” is to popularize living condition (social, psychological and family) of people with multiple sclerosis (MS), who live in the Bialski District. The study showed how many obstacles and constraints a person suffering from MS must overcome every day. It is comforting that there are established in the local community associations and foundations to help particular groups of people in need. Among these there could be distinguished POPTSR established in Biała Podlaska, which actively helps, reaching people living in villages in remote areas in the Bialski District.
 
REFERENCES (9)
1.
Jamroz-Wiśniewska A. i wsp., (2007), Analiza walidacyjna wybranych aspektów psychometrycznych polskiej wersji Skali Wpływu Stwardnienia Rozsianego na Jakość Życia Chorych (MSIS-29). ,,Neurologia i Neurochirurgia Polska”, 41, s. 215-221.
 
2.
GrochanusE., i wsp., (2008), Ocena wsparcia społecznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. ,,Problemy Higieny i Epidemiologii”, 89, s.419-420.
 
3.
Krokavcowa M. i wsp., (2008), Social support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosis. ,,Patient Education and Counseling, 73, s. 159-65.
 
4.
Losy J., (2008), Podstawy kliniczne chorób demielinizacyjnych- stwardnienie rozsiane. W: K. Jaracz, W. Kozubski (red.) Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studentów studiów medycznych. Warszawa PZWL, s. 250- 256.
 
5.
Machela H., (1999), Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 39.
 
6.
Raport o sytuacji chorych na SM ,, SM NIE MA NAS” opracowany przez POPTSR w Białej Podlaskiej z 2008 r.
 
7.
Rudick R., Miller D., (2008), Healt -related quality of life in multiple sclerosis: current evidence, measurement and effects of disease severity and treatment. CNS Drugs, 22, s. 827-838.
 
8.
Schwartz C., (2005), Contribution of demographic, medical and social support variables in predicting the mental Health Dimension of Quality of Life among people with multiplesclerosis. ,,Health and Social Work”, 30, s. 203-211.
 
9.
Stasiołek M., Mycko M., Selma K., (2005), Patogeneza Stwardnienia Rozsianego.Polski Przegląd Neurologiczny, Medica, tom I, s. 92-98.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top