PL EN
SELF-ASSESSMENT AND LEVEL OF DEPRESSION AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL AND NON-PEDAGOGICAL FACULTIES
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Agnieszka Wilczewska   

Agnieszka Wilczewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, e-mail: agnieszkawilczewska@tlen.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):109-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Childcare and school facilities more often pay attention to the functioning of people with different kinds of self-assessment. Scientists suggest multifaceted interacting. Simultaneously media are creating the image of beautiful, successful and rich people. The distance between media image and realistic one can lead to breaking of the mood. It has been noticed that frequent experiencing of depressive states contributes to personal and educational failures. This is a research article and consists of three parts: theoretical, methodological and empirical. The key notions of self-assessment and depression have been analyzed. Then the organization and course of studies have been described, research groups have been characterized and research tools have been presented: W. Fitts’ “Self-esteem Scale” and Depression Scale CESD. Empirical part focuses on attempts to answer on the basis of research analysis the question posing a main research problem: What self-esteem and level of depression characterize students of pedagogical faculties in comparison to students of non-pedagogical ones? For this purpose research groups have been compared in terms of results got in respective subscales defining self-esteem and level of depression evaluated in four categories.
 
REFERENCES (20)
1.
Baumann K. (2005), Świadomość samego siebie, Edukacja i Dialog nr 10, s. 27-31.
 
2.
Bąk R. (2006), Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków, Lider nr 3, s. 7-9.
 
3.
Bilińska- Suchanek E. (2005), Gdy słowo boli. Brak poczucia własnej wartości a agresja w okresie dorastania, Edukacja nr 2, s. 5-13.
 
4.
Carr A. (2004), Depresje i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
5.
Chave- Jones M. (1993), Jak sobie radzić z depresją: przyczyny, osoby podatne, objawy, co można zrobić, jak można pomóc innym?, Iskry, Warszawa.
 
6.
Chodkiewicz J., (2005), Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, Remedium nr 1, nr 4 s.14-15.
 
7.
Gindrich P.A., Kirenko J. (2002), Uwarunkowania depresji studiujących nauczycieli szkół podstawowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny T. XXII, s.129-137.
 
8.
Gindrych P.A. (2004), Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
9.
Fitts W.H. (1965), Tennessee Self-Concept ScaleManual, Counselor Recordings and Tests, Nashville Tennessee.
 
10.
Hammen C.L. (2004), Depresja. Model kliniczny i techniki terapeutyczne dla praktyków i pacjentów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
11.
Hart A.D. (1994), Jak pokonać depresją. Pytania i odpowiedzi na temat depresji, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 
12.
Hauck P. (1992), Depresja. Dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać, Oficyna Wydawnicza „Polzek”, Warszawa.
 
13.
Kępiński A. (2001), Melancholia, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.
 
14.
Krzyżanowski J. (2002), Depresje. Z gabinetu prywatnego, Medyk, Warszawa.
 
15.
Kulas H. (1986), Samoocena młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa.
 
16.
Lindenfield G. (1995), Poczucie własnej własności, Ravi, Łódź.
 
17.
Niebrzydowski L. (1989), Psychologia wychowawcza. Świadomość, aktywność, stosunki interpersonalne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
18.
Jarosz M. (red.) 1988, Podstawy Psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 
19.
Pużyński S. (1979), Depresje, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
 
20.
Pużyński S. (2002), Depresja i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top