PL EN
OPINIONS OF THE GYMNASIUM TEACHERS IN BIAŁA PODLASKA ON AN INTEGRATED CLASS WORK
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Dorota Tomczyszyn   

Dorota Tomczyszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: tomczyszyn@o2.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):97-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the opinions of the teachers from the Gymnasium number 1 and 4 in Biała Podlaska on the motivation of taking up work in an integrated class. A diagnostic survey and the author’s questionnaire were used to support the research. It transpires from the analysis that every third respondent would choose to work in the integrated class. According to the respondents’ opinion, the most important features of the integrated class teacher are patience, composure and passion for the job.
 
REFERENCES (13)
1.
Bogucka J. (2005). Szkoła dla każdego. „Psychologia w Szkole”, nr1, s.93-105.
 
2.
Bogucka J., Żyro D.(2006). Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. „Remedium”, nr10, s.1-3.
 
3.
Dawid W.(1962). O duszy nauczyciela. PWN, Warszawa.
 
4.
Kabat-Szymaś M.(2001). Twórcza, refleksyjna aktywność nauczyciela. Wyd. Naukowe PTP. Poznań.
 
5.
Materka E. (2005). Kształcenie integracyjne – perspektywa nauczyciela. „Nowa Szkoła”, nr 11, s.37-42.
 
6.
Minczakiewicz E.M. (2004). Nauczyciel i jego rola w integracyjnym systemie wychowania, w: red. Dryżałowska G., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Żak, Warszawa, s.230-240.
 
7.
Minczakiewicz E. (2003). Niepełnosprawni wobec szans na normalizację. „Szkoła Specjalna”, nr 3, s.158-167.
 
8.
Pańczyk J.(2004). Segregacyjność w systemie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami, w: red. Dryżałowska G., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Żak, Warszawa, s.208-212.
 
9.
Dykcik W.(2002).Wstęp, w: red. Dykcik W., Pedagogika specjalna, UAM, Poznań, s.3-6.
 
10.
Chodkowska M.(1998). Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości. wyd. UMCS, Lublin.
 
11.
Plutecka K.(2005). Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych. „Szkoła Specjalna” nr 2, s.113-118.
 
12.
Rutkowski M. (2003/2004). Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej. „Nauczanie Początkowe”, nr1, s.7-16.
 
13.
Stańczak I. (2003/2004), Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. „Nauczanie Początkowe”, nr1, s.17-29.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top