PL EN
ZMIANA SPOŁECZNA A KOBIETY W WOJSKU POLSKIM. WYBRANE ASPEKTY SOCJOLOGICZNE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):138-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przełom wieków pokazał, że grupy dyspozycyjne to trwałe segmenty społeczeństwa zdobywające swoje środki egzystencji poddając się rozkazodawstwu, hierarchii, dyscy-plinie, musztrze, skoszarowaniu i znacz-nemu ograniczeniu życia rodzinno-osobistego na rzecz pełnienia wewnętrzno i zewnętrzno grupowych czyli segmentacyjnych ról społecznych, zasadniczo rożnych od ról pełnionych w obrębie grup społeczeństwa cywilnego. Praca w systemach, współczesnej dyspozycyjności nazywana często potocznie służbą wymaga poświęcenia nieraz życia, dlatego była i jest gratyfikowana zarówno w totalitaryzmie jak i w demokracji, w demokracji jednak za pośrednictwem współczesnego rynku pracy. Zatem grupami dyspozycyjnymi są żołnierze, policjanci, straż itp., którzy strzegą w ramach odpowiedniego rodzaju dyspozycyjności, porządku publicznego i jeśli zachodzi potrzeba zgodnie z rozkazami władzy państwowej wykonują jej polecenia. Zabezpieczają procesy wytwórczoeksploatacyjne i gospodar-cze oraz naturalno-przyrodnicze w tym strzegą odpowiednich urządzeń infrastrukturalnych mających zapowiedz katastrofa a jeśli takie zdarza się usuwają skutki (Zagórski 2006).
 
REFERENCJE (10)
1.
Baran-Wojtachnio M. (2007), Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat z badan., s.13-17, ”Kobiety w grupach dyspozycyjnych”, pod red. K. Dojwy i J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
2.
Czajkowski M. (2007), Kobiety w wybranych grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa. Kontekst socjologiczny, s.68-69, ”Kobiety w grupach dyspozycyjnych”, pod red. K. Dojwy i J. Maciejewski ,Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
3.
Dzieńdziora J. (2007), Rola kobiet w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych, s.108, ”Kobiety w grupach dyspozycyjnych”, pod red. K. Dojwy i J. Maciejewski ,Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
4.
Jasztal T. (2007), Równy status kobiet i mężczyzn w Polsce, Wrocław 2007, s.179-182, ”Kobiety w grupach dyspozycyjnych”, pod red. K. Dojwy i J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
5.
Jędro A. (2007), Zmiana pozycji zawodowej kobiet w służbie wojskowej w ciągu lat, s.183-185, ”Kobiety w grupach dyspozycyjnych”, pod red. K. Dojwy i J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
6.
Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii,Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 21-22.
 
7.
Zagórski Z. (2006), Wykład monograficzny, z dnia 16.12.2006 rok.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top