PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Ancient Greek philosophy as a basic source of knowledge about the living world, necessary for the development of natural sciences
 
More details
Hide details
1
Department of Production Systems and Environment, National Research Institute of Animal Production, Polska
 
 
Submission date: 2021-10-08
 
 
Final revision date: 2022-07-25
 
 
Acceptance date: 2022-07-25
 
 
Publication date: 2022-11-16
 
 
Corresponding author
Kamila Magdalena Musiał   

Department of Production Systems and Environment, National Research Institute of Animal Production, ul. Krakowska 1, 32-083, Balice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):261-272
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Gaining some knowledge about the surrounding world was a complicated process that has begun practically since "humanization" of the Homo sapiens, which took place about 200,000 years ago. Ionian School philosophy or philosophical cosmology are the most frequently used names embedded in philosophical tradition referring to so-called "natural sciences", and therefore focusing on nature. Origins of that philosophy go back to the ancient world, when it brought to human thought the possibility of using intellect. It concerned reflection on the place of man in the nature, and relationships between the humans and nature. Philosophical thought was important in shaping the protoscientific phase of the development of natural science. Contemporary representatives of various fields of knowledge within inductive sciences, such as biologists or physicists, are aware of the existence of philosophical issues in the natural sciences, which, in a way, gave grounds for their separation and further development. Material and methods: - Results: - Conclusions: -
 
REFERENCES (42)
1.
Barański S. (1981). Teofrast z Erezu - twórca botaniki (ok. 370-296 p.n.e.). Sylwan, 7/8/9, 223-227.
 
2.
Bartoszewski, J. (2010). Filozofia przyrody, Kartezjuz i porządek życia społecznego. Portal Wiedza i Edukacja, Lublin.
 
3.
Dłubacz W. (2017). U źródeł koncepcji absolutu: od Homera do Platona. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
4.
Dyakowska J. (1962). Badania nad roślinami Teofrasta z Erezu. Wszechświat Pismo Przyrodnicze, Organ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2.
 
5.
Gondek P. (2013). Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Filozofia. Studia Ełckie, 15 (4), 467-481.
 
6.
Grabińska T. (2006). Filozofia przyrody a metafizyka szczegółowa. Roczniki Filozoficzne, 54 (1), 329-334.
 
7.
Hajduk Z. (2000/2001). Filozofia przyrody: preliminaria. Roczniki Filozoficzne, 48/49 (3), 5-46.
 
8.
Heller M. (1992). Filozofia nauki. Wprowadzenie. Seria podręczników 3. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 
9.
Heller M. (2004). Filozofia przyrody. Zarys historyczny. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
10.
Heller M. (2013). Zarys filozofii przyrody. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
11.
Herbut J. (1997). Leksykon filozofii klasycznej. Prace Wydziału Filozoficznego, 70. Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
12.
Hryniewiecki B. (1927). Historia botaniki powszechnej. W: Botanika II. Poradnik dla samouków, 7, Warszawa.
 
13.
Jodkowski K. (2005). Filozofia przyrody jako warunek sine qua non powstania i rozwoju nauki. Roczniki Filozoficzne. Dyskusje i Sprawozdania, 53 (2), 424-427.
 
14.
Kazibut R. (2019). Filozofia przyrody i przyrodoznastwa Roberta Boyle`a. Filozoficzna geneza nauki laboratoryjnej. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
15.
Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M. (1999). Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami (przeł. J. Lang). Wydawnictwo PWN-Axis, Warszawa-Poznań.
 
16.
Kolbuszewski J. (2000). Dzieje motywów roślinnych w literaturze polskiej. Prolegomena: od średniowiecza do romantyzmu. W: B. Zemanek (red.), Przyroda - Nauka - Kultura. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 129-147, Kraków.
 
17.
Krąpiec M. (1985). Przedmiot filozoficznych dociekań. Roczniki Filozoficzne, 33 (1), 14-17.
 
18.
Kuhn T.S. 1985. Dwa bieguny, tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
19.
Kuhn T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
20.
Lubański M., Ślaga Sz. (1982). Zagadnienie teorii filozofii przyrody. Analecta Cracoviensia, 14, 61-77.
 
21.
Makowski P. (2012). Ogień w filozofii Heraklita. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 1 (2), 130-138.
 
22.
Maritain J. (1988). Pisma filozoficzne, (tł. J. Fenrychowa). Wydawnictwo SIW ZNAK, Kraków.
 
23.
Mazierski S. (1972). Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznań-Warszawa- Lublin, 35.
 
24.
Melsen van A.G. (1968). Filozofia przyrody (tł. S. Zalewski). Wydawnictwo IW PAX, Warszawa.
 
25.
Musiał K. (2017). Rośliny lecznicze w najwcześniejszych dokumentach wiedzy medycznej. Rozprawy Społeczne, 11 (4), 56-63 DOI: https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
26.
Musiał W., Musiał K. (2021). Zastosowanie metody analogii dla poszukiwania wspólnych obszarów poznania w biologii i ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 
27.
Nagel E. (1970). Struktura nauki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
28.
Popper K. (1992). Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
29.
Romanowicz W. (2017). Wybrane teorie i koncepcje cywilizacji. Rozprawy Społeczne, 11 (4), 7-13.
 
30.
Roskal Z.E. (2000/2001). Filozofia przyrody w europejskiej tradycji filozoficznej. Roczniki Filozoficzne, 48/49 (3), 47-70.
 
31.
Schnayder J. (1964). Studia nad Teofrastem. Archeologia, 15, 43-65.
 
32.
Sobczyńska D. (2011). O mentalnym i zmysłowym odbiorze przyrody. W: W. Ługowski, I.K. Lisiejew (red.), Filozofia przyrody - dziś - Philosophy of nature today. IFIS PAN, Warszawa.
 
33.
Stępień A.B. (1975). Wstęp do filozofii. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, wyd. IV.
 
34.
Szczuciński A. (2006). Filozofia przyrody nie tylko dla przyrodoznawców. Roczniki Filozoficzne, 54 (1), 334-337.
 
35.
Tatarkiewicz W. (1978). Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
36.
Teofrast (1961). Badania nad roślinami (opracował i tłumaczył z języka greckiego J. Schnayder). Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie.
 
37.
Tyburski W. (2011). Człowiek – środowisko przyrodnicze w świetle wybranych stanowisk filozoficznych i ekofilozoficznych. Paedagogia Christiana 28 (2), 41-63.
 
38.
Zając A. (2000). Humanistyczne aspekty badań przyrodniczych. W: B. Zemanek (red.), Przyroda - Nauka - Kultura. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 13-20.
 
39.
Van der Meer J.M. (2016). Przekonania towarzyszące, ideologia i nauka. Filozoficzne Aspekty Genezy,13, 153-194.
 
40.
Wojciechowski T. (1976). Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Stanisław Mazierski, Poznań/Warszawa/Lublin 1972: recenzja. Studia Philosophiae Christianae, 12 (1), 224-227.
 
41.
Woleński J. (2014). Filozofia nauki a historia nauki. Prace Komisji Historii Nauki PAU, 13, 99-115.
 
42.
Zon J. (2003). O niektórych rolach, w jakie powinien angażować się także filozof przyrody. Materiały konferencyjne: V Konferencja Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, referat 5 (7 listopada 2003 r., KUL), Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top