PL EN
ORIGINAL ARTICLE
HEALTH-RELATED BEHAVIOURS IN STUDENTS OF NURSING IN POLAND AND LATVIA
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Marta Mandziuk   

Marta Mandziuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.mandziuk@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):50-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The article aims to present the degree of health-related behaviour in female students of nursing in Poland and Latvia. Material and Methods: The study involved 140 female students, with 65 coming from Poland and 75 from Latvia. The applied research tool was The Health Care Inventory designed by Juczyński. Height and weight were also measured to calculate the BMI. Results: The majority of the Polish female students (49.84%) were reported to demonstrate a low level of health-related behaviour, while the majority Latvians, i.e. 45.33 %, represented an average level of such a behaviour. Statistically, the Polish female students showed a significantly higher level of appropriate dietary habits than the Latvian ones (p = 0.02). In comparisons to the standardised group’s results, there were significant statistical differences in three categories of health-related behaviours: in the area of appropriate dietary habits (p = 0.001 for Latvia and Poland), positive mental attitude (p = 0.01 Latvia, p = 0.04 Poland) and health-related practices (p = 0.001 Latvia; p = 0.03 Poland). Conclusions: The obtained results indicate that there is a need of monitoring health-related behaviours in future nurses to prevent the development of civilisation diseases.
 
REFERENCES (25)
1.
Bishop, G. (2007). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 
2.
Choi Won, S., Harris, K., Okuyemik, K. (2003). Predictors of smoking initiation among college-bound high school students. Annals of Behavioral Medicine, 26, 69-74.
 
3.
Cole, TJ., Bellizzi, MC., Flegal, KM., Dietz, WH. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal, 320(7244), 1240-1243.
 
4.
Cole, TJ., Flegal, KM., Nicholls, D., Jackson, AA. (2007). Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. British Medical Journal, 335(7612), 194.
 
5.
Dolińska-Zygmunt, G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.
 
6.
Fukuda, Y., Nakamura, K., Takano, T. (2005). Accumulation of health risk behaviours is associated with lower socioeconomic status and women`s urban residence: a multilevel analysis in Japan. BMC Public Health, 5, 53-58.
 
7.
Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 
8.
Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
9.
Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rozprawy Społeczne, 9(2), 58-64.
 
10.
Kulesza-Bronczyk, B., Dobrzycka, B., Sobieranska, JM., Korzeniecka-Kozerska, A., Terlikowski, SJ. (2014). Health behaviors and knowledge of birth control methods among students. Progress in Health Sciences, 4(1), 136-143.
 
11.
Kuriańska-Wołoszyn, J., Wołoszyn, A. (2016). Zachowania prozdrowotne studentek a wymagania zawodu pedagoga. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku (s. 61-70). Szczecin: Wydawnictwo Albatros.
 
12.
Lewko, J., Potylińska-Lewko, B., Sierakowska, M., Krajewska-Kułak, E. (2003). Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin: Neurocentrum.
 
13.
Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność fizyczna i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 461-465.
 
14.
Nowak, G., Żelazko, A., Rogalska, A., Nowak, D., Pawlas, K. (2016). Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 129–134.
 
15.
Palacz, J. (2014). Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 301–306.
 
16.
Rasińska, R. (2012). Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci. Nowiny Lekarskie, 81(4), 354–359.
 
17.
Rasińska, R., Nowakowska, I., Nowomiejski, J. (2013). Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinieo zagrożeniach zdrowotnych. Pielęgniarstwo Polskie, 2(48), 79–84.
 
18.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89-93.
 
19.
Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A, (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
 
20.
Ślusarska, B., Zarzycka, D., Wrońska, I. (2015). Zróżnicowanie behawioralnych czynników zdrowia wśród studentów zależne od wybranych wskaźników społeczno-demograficznych i środowiskowo-kulturowych. Journal of Education, Health and Sport, 2, 99-108.
 
21.
Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2011). Uwarunkowania zdrowia gdańskich 18-latek – zachowania zdrowotne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 482-485.
 
22.
Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa. Problemy Pielęgniarstwa, 21(4), 484–488.
 
23.
Weber-Rajek, M., Baumgart, M., Michalski, A., Radzimińska, A., Goch, A., Lulińska-Kulik, E., Zukow, W. (2015). Students’ health behaviors – own research. Zachowania zdrowotne studentów – badania własne. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 647-662.
 
24.
Zadworna-Cieślak, M. (2010). Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci. W: N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia (s. 59-76). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
25.
Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top