PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
POKUSA KONSUMPCJONIZMU W ŚWIETLE PERSONALIZMU PEDAGOGICZNEGO JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Pasikowski   

Konrad Pasikowski, ul. 10 Lutego 15B/98, 08-110 Siedlce, e-mail: konrad.pasikowski@wp.pl, tel. 669-450-105
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):64–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tekst podejmuje problematykę konsumpcyjnego stylu życia w aspekcie nauczania Jana Pawła II wynikającego z personalizmu. Autor, opisując realia współczesności, wskazuje na zagrożenia jakie wynikają z przyjęcia schematów myślowych promowanych przez konsumopcjonizm. Przedstawiono również zarys pojęć, idei, a także największych przedstawicieli personalizmu, czyniąc tym samym tło do ukazania głównych myśli polskiego filozofa. Punktem zbieżnym dla obu zagadnień – konsumpcjonizmu i personalizmu – jest przywołanie słów Jana Pawła II, które naświetlają problemy wynikające z nieograniczonej konsumpcji. Tematyka poruszana w artykule wydaje się być tak aktualna, jak i istotna dla właściwego pojmowania osoby ludzkiej w świecie postmodernistycznym.
 
REFERENCJE (39)
1.
Adamczyk G. (2012), Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Zeszyty Naukowe KUL 55, nr 1, Lublin, s. 61-78.
 
2.
Adamski F. (2005), Wprowadzenie: Personalizm – filozoficzny nurt nyślenia o człowieku i wychowaniu, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 9-19.
 
3.
Bagrowicz J. (2005), Godność osoby fundamentem wychowania, W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 179-212.
 
4.
Bańczyk T. (2006), Maxa Schelera rozumienie istoty filozofii. Czasopismo filozoficzne, nr 1, s. 10-21.
 
5.
Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
6.
Bauman Z. (2003), Razem, osobno. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
7.
Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
8.
Bauman Z. (2007), Społeczeństwo w stanie oblężenia. SIC!, Warszawa.
 
9.
Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
10.
Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. SIC!, Warszawa.
 
11.
Burgos J.M. (2010), Personalizm. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.
 
12.
Burgos J.M. (2012), Personalizm dziś. Studia Włocławskie, t. 14, Włocławek, s. 341-358.
 
13.
Dec I. (2008), Personalizm w filozofii (Próba systematyzacji), W: M. Rusecki (red.), Personalizm polski. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
14.
Drzeżdżon W. (2011), Personalistyczny wymiar wychowania. Wychowawca, nr 9, s. 5-7.
 
15.
Ecler-Nocoń B. (2009), Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 
16.
Jan Paweł II (1987a), Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte.
 
17.
Jan Paweł II (1987b), Solicitudo rei socialis.
 
18.
Jan Paweł II (1991), Centessimus annus.
 
19.
Jan Paweł II (1994), Gratissimam sane (List do Rodzin).
 
20.
Jan Paweł II (1995), Evangelium vitae.
 
21.
Jan Paweł II (1999), Spotkanie czterech pokoleń na stadionie Azteków.
 
22.
Jan Paweł II (2004), Przesłanie do uczestników konferencji nt.: „Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja”.
 
23.
Kaźmierczak P. (2003), Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
24.
Marciniak M. (2011), Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa baumanowska. Impuls, Kraków.
 
25.
Matysiuk R. (2004), Personalizm pedagogiczny jako jeden z nurtów nauk o wychowaniu. Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne, nr 9, s. 15-23.
 
26.
Miąso J. (2004), Antropologia. Wychowanie. Miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
27.
Nagórny J. (2012), Wychowanie do wartości. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
28.
Pieszak E. (2013), Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
29.
Rynio A. (2004), Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
30.
Sadowski M. (2010), Personalizm chrześcijański Jacques’a Maritain’a jako fundament koncpecji godności człowieka, W: Kaczmarek P., Machaj Ł., Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje. Prawnicza i ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, s. 36-43.
 
31.
Sobczak S. (2000), Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania. Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa.
 
32.
Starnawski W. (2014), Znaczenie terminu „osoba” w myśli Jana Pawła II, W: A. Różyło, M. Sztaba (red.), Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 85-99.
 
33.
Tavernier J.D. (2009), The historical roots of personalism. Ethical perspectives 16, nr 3, s. 361-392.
 
34.
Terlecki T. (1987), Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański. Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 
35.
Tomasz z Akwinu św. (1978), Suma teologiczna. O Trójcy Przenajświętszej (I, q. 27-43). tłum. Bełech P., Veritas, Londyn.
 
36.
Waldstein M. (2009), Three kinds of personalism: Kant, Scheler and John Paul II. Forum teologiczne, nr X, s. 1-21.
 
37.
Williams T.D. (2004), What is thomistic personalism? Alpha Omega, t. VII, nr 2, s. 163-198.
 
38.
Wojtyła K. (1969), Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
 
39.
Zacharuk T. (2009), Christian personalism as a foundation for inclusive education. Rozprawy Społeczne, t. III, s. 51-61.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081