PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
RÓŻNE OBLICZA ZAZDROŚCI WŚRÓD SWINGERSÓW. BADANIA PILOTAŻOWE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Eksperymentalnej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Demczuk   

Marcin Demczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mdemczuk@gmail.com, tel.: 81 445 35 11
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):80–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W związku ze stosunkowo nowym fenomenem w Polsce, jedną z istotnych kwestii dotyczących tego rodzaju związków jest odbiór wzajemnej relacji przez parterów w niego zaangażowanych. Celem niniejszej pracy było przyjrzenie się występowaniu emocji zazdrości u osób zaangażowanych w swinging. Materiał i metody: Przebadano 49 osób zaangażowanych w wymianę partnerów, z czego jedynie 28 spełniało kryteria swingingu. W badaniach wykorzystano autorską ankietę zawierającą pytania dotyczące odczuwania zazdrości. Wyniki: Większość osób zaangażowanych w swinging, niezależnie od płci, odczuwa zazdrość o partnera (60,7%) oraz wie, iż podobną emocję odczuwa druga osoba (75,0%). Ponadto znaczna część badanych osób deklarowała, iż lubi, kiedy partnerka lub partner jest zazdrosna (53,6%). Wnioski: Grupa polskich swingersów w zakresie ujawniania i pojmowania zazdrości nie różni się od grupy swingersów opisywanych w badaniach zagranicznych.
 
REFERENCJE (21)
1.
Bergstrand C., Williams J.B. (2000), Today’s Alternative Marriage Styles: The Case of Swingers. Electronic journal of human sexuality, 3, http://www.ejhs.org/volume3/sw..., (dostęp: 01.09.2014).
 
2.
Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
3.
Demczuk D., Cudo A. (2013), Niemonogamiczna forma związków: swinging, W: A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.). Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo KUL Lublin, s. 61-71.
 
4.
Denfeld D. (1974), Dropout From Swinging. Family Coordinator, 1, s. 45-49.
 
5.
Duckworth J., Levitt E.E. (1985), Personality Analysis of a Swingers’ Club. Lifestyles: A Journal of Changing Patterns, 8, 12, s. 35-45.
 
6.
Gilmartin B.G. (1974), Sexual deviance and social networks: A study of social, family, and marital interaction patterns among co-marital sex participants, W: J. R. Smith, L. G. Smith (red.), Beyond Monogamy: Recent Studies of Sexual Alternatives in Marriage. Johns Hopkins Press, Baltimore, s. 291-323.
 
7.
Gilmartin B. G.. (1975), That swinging couple down the block. Psychology Today, 8, s. 54-58.
 
8.
Imieliński K. (1987), Miłość iseks. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych: Warszawa.
 
9.
Jenks R.J. (1985a), Swinging: A Test of Two Theories and a Proposed New Model. Archives of Sexual Behavior, 14, 6, s. 517-527.
 
10.
Jenks R.J. (1985b), A Comparative Study of Swingers and Nonswingers: Attitudes and Beliefs. Lifestyles: A Journal of Changing Patterns, 8, 1, s. 5-14.
 
11.
Jenks R.J. (1998), Swinging: A Review of the Literature. Archives of Sexual Behavior, 27, 5, s. 507-521.
 
12.
Lew-Starowicz Z., Pikulski S. (1990), Zazdrość – Seks – Zbrodnia. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 
13.
Lew-Starowicz Z. (2001), Encyklopedia Erotyki. Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa.
 
14.
Levitt E.E. (1988), Alternative life style and marital satisfaction: A brief report. Annuals of Sex Research, 1, s. 455-461.
 
15.
Oatley K., Jenkins J.M. (2005), Zrozumieć emocje. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
16.
Palson C., Palson R. (1972), Swinging in Wedlock. Society, 9, s. 28-37.
 
17.
Stinnett N., Birdsong C.W. (1978), The Family and Alternate Lifestyles. Nelson-Hall, Chicago.
 
18.
Visser R. de, McDonald D. (2007), Swings and roundabouts: Management of jealousy in heterosexual ‘swinging’ couples. British Journal of Social Psychology, 46, s. 459-476.
 
19.
Viwatpanich K. (2010), Swinging: extramarital sexuality in Thai society. Anthropological Notebooks, 16, 2, s. 57–70.
 
20.
Walshok M.L. (1971), The emergence of middle-class deviant subcultures: The case of swingers. Social Problems, 18, 4, s. 488-495.
 
21.
Zaleski Z. (1998), Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081