PL EN
ORIGINAL ARTICLE
OCCUPATIONAL HAZARD IN THE PROFESSION OF PHYSIOTHERAPISTS IN THE ASSESSMENT OF STUDENTS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Sebastian Nieścioruk   

Sebastian Nieścioruk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Hrud 123A, 21-500, Biała Podlaska, e-mail: sebek007c@wp.pl, tel.: 507587857
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):73-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: Learning outcomes in academic education with prophylactic profile envisage preparation of students and graduates for all standard professional activities. An equally important element of this preparation is the awareness of the risks and threats to the health of people who perform this profession. It is the basis of preventive measures protecting the health of a specific group of professionals. In the context of the latest legal normalization of the profession and course of studies in the field of physiotherapy, it is worth paying attention to the occupational safety and health protection of the representatives of this medical profession. Material and Methods: This report presents the total result of a one-semester-long student project in the area of defining risk factors in the physiotherapists’ profession. Students of master’s physiotherapy courses (n=22) used the model of the first page of the Occupational Hazard Card for this task, recommended by the relevant United Nations agency. Results: Analysis of individual student projects indicates a high level of occupational risk awareness in such areas as: some physical factors in the physiotherapeutic surgery, epidemiological threat in direct contact with the patient and interpersonal relationships in therapeutic teams. Conclusions: Practical physiotherapy studies should prepare students for performing work safely to a greater extent; preparation for work in therapeutic teams should be enhanced as well.
 
REFERENCES (22)
1.
Bugajska, J. (2000). Karty Charakterystyki Zawodów jako źródło informacji dla celów profilaktyki zdrowotnej. Medycyna Pracy, 51(6), 551-561.
 
2.
Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii – wersja ostateczna, przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 4. czerwca 2003 roku w Barcelonie.
 
3.
Grooten, W.J., Wernstedt, P., Campo, M. (2011). Work-related musculoskeletal disorders in female Swedish physical therapists with more than 15 years of job experience: Prevalence and associations with work exposures. Physiother. Theory Pract, 27(3), 213–222. https://doi.org/10.3109/095939....
 
4.
Karczewski, J.T., Rączkowski, B., Ziętkiewicz, K. (2002). Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku Technik Fizjoterapii. Gdańsk: Wyd. ODDK.
 
5.
Kowalska, J. (2011). Wypalenie zawodowe wśród polskich fizjoterapeutów/Professional burnout in Polish physiotherapists.Advances in Rehabilitation, 25(3), 43-51. https://doi.org/10.2478/rehab-....
 
6.
Kozajda, A., Zielińska-Jankiewicz, K., Szadkowska-Stańczyk, I. (2005). Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich szkodliwym wpływem. Część II. Medycyna Pracy, 57(3), 205-211.
 
7.
Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Fizjoterapeuta (9223903). (2006). Specjaliści. Warszawa: Min. Pracy i Polityki Społ.
 
8.
Kujawa, A., Kaczocha, M. (2014). BHP w służbie zdrowia. Szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
9.
Łastowiecka-Moras, E., Bugajska, J. (2013). Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby. BHP, 1, 28-30.
 
10.
Marcinkowski, J.T., (2003). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 
11.
Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z: www.ciop.pl.
 
12.
Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Pobrane z www.ciop.pl.
 
13.
Mikołajewska, E. (2013). Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5), 681–687.
 
14.
Nowotny-Czupryna, O., Nowotny, J., Brzęk, A. (2003). Ergonomiczne aspekty pracy fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska, 3(4), 287-395.
 
15.
Passier, L., McPhail, S. (2011). Work related musculoskeletal disorders amongst therapists in physically demanding roles: Qualitative analysis of risk factors and strategies for prevention. BMC Musculoskelet. Disord., 12, 24-27. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
16.
Popko, B. (2010). Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w zawodzie fizjoterapeuty studentów ostatnich lat studiów. Praca magisterska. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.
 
17.
Rozenfeld, V., Ribak, J., Danziger, J., Tsamir, J., Carmeli, E. (2010). Prevalence, risk factors and preventive strategies in work-related musculoskeletal disorders among Israeli physical therapists. Physiother. Res. Int., 15(3), 176–184. https://doi.org/10.1002/pri.44....
 
18.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
19.
Szczygielska, A. (2009). Promowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach-na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 4, 26-29.
 
20.
Świątkowska, B. (2010). Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy i co możemy zrobić. Prob. Hig. Epidemiol, 91(4), 522-529.
 
21.
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz.U.2015 poz.1994.
 
22.
Wrzesińska, M., Rasmus, P., Wicherska, K., Krukowska, J. (2016). Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 13(3), 295–301.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top