PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
Recenzja książki: Marek M. Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019, ss. 220.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mariusz Mazurek   

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 23-09-2019
Data akceptacji: 27-01-2020
Data publikacji: 29-02-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):126–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Recenzja książki: Marek M. Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019, ss. 220. Materiał i metody: Recenzja książki: Marek M. Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019, ss. 220. Wyniki: Recenzja książki: Marek M. Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019, ss. 220. Wnioski: Recenzja książki: Marek M. Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019, ss. 220.
 
REFERENCJE (7)
1.
Głębski J. (2000). Kryminalista. Gdańsk: L&L.
 
2.
Kamiński M. M. (2004). Games Prisoners Play. The Tragicomic Worlds of Polish Prison, New Jersey: Princeton University Press, Princeton.
 
3.
Kamiński M. M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny obraz polskiego więzienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Kamiński M. M., Nalepa M. A. (2006). Judging transitional justice. A new criterion for evaluating truth revelation procedures. Journal of Conflict Resolution, 50 (3), 383-408.
 
5.
Szum E. (2018). Bez wyroku. Postscriptum do losów Józefa Koryckiego. Radzyński Rocznik Humanistyczny 16 (2), 571-582.
 
6.
Szum E. (2019). Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego. Radzyński Rocznik Humanistyczny 17, 1-12, http://radzynskirocznik.pl/wp-....
 
7.
Szum E. (2013). Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em. Radzyński Rocznik Humanistyczny 11, 127-141.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081