PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
STABILNOŚĆ STOSUNKU SŁUŻBOWEGO W SŁUŻBIE CELNEJ – PRAGMATYKA I PRAKTYKA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Liliana Białach   

Liliana Białach, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, bialachlilian@o2.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):69–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniu trwałości stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Celnej. Wskazano na rozwiązania prawne wyższej niż w przypadku innych grup zawodowych stabilności zatrudnienia, omówiono kwestie związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego oraz działania ukierunkowane na racjonalne wykorzystanie kadr. Analiza założonej problematyki była możliwa dzięki bazie źródłowej w postaci: dokumentów statystycznych, strategicznych i programów działań publikowanych przez Służbę Celną, orzecznictwa sądowego oraz publikacji naukowych. Najbardziej przydatnymi metodami badawczymi były: metoda ilościowa, porównawcza i systemowa.
 
REFERENCJE (16)
1.
Halicki A. (2013), Służba celna. Status prawny funkcjonariusza celnego. Wydawnictwo BW, Szczecin.
 
2.
Kuczyński T. (2010), Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu stosunków służbowych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5-6, s. 299-307.
 
3.
Szczepański M. (2011), Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej. Zarządzanie Publiczne, nr 2-3, s. 16-17.
 
4.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2011, http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
5.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2012, http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
6.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2013 http://www.mf.gov.pl/documents..., (data dostępu: 16.09.2015).
 
7.
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2014, http://www.mf.gov.pl/documents... (data dostępu: 17.09.2015).
 
8.
http://kadry.infor.pl/leksykon..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
9.
Pewna praca blisko domu - program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej, Warszawa 2015, http://www.skarbowcy.pl/blaste..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
10.
Ustawa o Służbie Celnej, Dz.U.2009.168.1323 ze zm., http://isap.sejm.gov.pl/Detail..., (data dostępu: 17.09.2015).
 
11.
Wyrok NSA z dnia 3 października 2006r., sygn. akt I OSK210/06, http://www.orzeczenia-nsa.pl/w..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
12.
Wyrok TK z dnia 19 października 2004r., sygn.akt K 1/2004, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
13.
Wyrok TK z dnia 12 marca 2007r., sygn. akt K 54/05 OTK 2007/3A/26, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 18.09.2015).
 
14.
Wyrok TK z dnia 23 listopada 2009r., sygn. akt P61/2008, http://otk.trybunal.gov.pl/orz..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
15.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 20 lipca 2010r, sygn. akt. II SA/OI 432/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
16.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011r., sygn. akt II SA/wa478/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d..., (data dostępu: 19.09.2015).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081