PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Znaczenie formacji modlitewnej we wspólnotach „Wiara i Światło”
Olha Veryha 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olha Veryha   

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):1–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem prezentowanej poniżej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie nadawane jest formacji modlitewnej we Wspólnotach „Wiara i Światło” przez opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną? Ustaleniu odpowiedzi na pierwszą część tego problemu służyło studium literatury przedmiotu. W celu pozyskania odpowiedzi na drugą część przedstawionego zagadnienia, przeprowadzono badania ankietowe wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnotach „Wiara i Światło”. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych został poznany pośrednio (poprzez pryzmat opinii opiekunów) obraz formacji modlitewnej i jej uwarunkowań we wspólnotach „Wiara i Światło”, a na tym tle zostało odczytane nadawane jej znaczenie. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że realizowana we Wspólnotach formacja modlitewna sprzyja rozwojowi moralnemu i duchowemu oraz kształtuje odpowiedni system wartości i postaw. Formacja modlitewna pomaga w realizacji podstawowej misji Wspólnoty, jaką jest akceptacja przez jej członków własnego życia, wzrastanie w wewnętrznej wolności oraz dzielenie się Dobrą Nowiną.
 
REFERENCJE (15)
1.
Chlewiński, Z. (1998). Formacja. W: L. Bieńskowski, P. Hemperk, S. Kamiński, J. Misiurka, K. Stawecka, A. Stępień, A. Szafrański, J. Szlaga, A. Weissa (red.), Encyklopedia Katolicka, t.V (389-392). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
2.
Sobór Watykański II (2002). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, 28.10.1965. W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. (s. 314-324). Poznań: Pallotinum.
 
3.
Dyrda, Z. (2008). Modlitewna formacja katechetów. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 
4.
Hessen, S. (1993). O sprzeczności i jedności wychowania. Lwów: Książnica - Atlas.
 
5.
Jan Paweł II. (2001). Novo millennino ineunte. Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/biblio....
 
6.
Karta Wiary i Światła. Pobrane z: www.wiaraiswiatlo.pl., [dostęp 30.01.2015].
 
7.
Kasjaniuk, E. (2008). Modlitwa. W: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź, J. Herbut, S. Olszak, R. Popowski (red.), Encyklopedia katolicka, Tom XII, (s. 1539-1545). Lublin: TN KUL.
 
8.
Katechizm Kościoła Katolickiego, (1994), cz. 4, nr 2689. Poznań: Pallotinum.
 
9.
Koczot, J., Kowalczyk, S. [opr.]. (2005). „Nigdy więcej sami! ”Historia Wiary i Światła w Polsce 1978-2014. Kraków: Wydawnictwo Żak.
 
10.
Kongregacja ds. Duchowieństwa (1998). Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum.
 
11.
Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
12.
Mathieu, M-H., Vanier, J. (2014). Nigdy więcej sami. Przygoda Wiary i Światła. Kraków: Wydawnictwo Żak.
 
13.
Nowak, M. (1999). Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
14.
Statut Wiary i Światła. Pobrane z: www.wiaraiswiatlo.pl., [dostęp: 30.01.2015].
 
15.
Vanier, J. (2011). Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Poznań: W drodze.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081