PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WODA JAKO PRZYCZYNA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W XXI WIEKU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Borek   

Paweł Borek, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: pawel.borek@mbp.org.pl, tel.: 83 341 64 54
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):32–37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesna wojna o surowce ma charakter transgraniczny, zwłaszcza z powodu nieszczelności granic państwowych, a także wielorakości tego typu konfliktów. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest to, iż wpływ na wybuch i wzrost liczby konfliktów surowcowych ma stały wzrost zapotrzebowania na światowe zasoby naturalne. Ważną rolę w pojawianiu się sytuacji konfliktowych odgrywa fakt, że większość zasobów, na które istnieje podaż znajduje się na terenie krajów niestabilnych zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Woda jest podstawowym surowcem naturalnym, integralnym elementem wszystkich działań socjalnych i ekologicznych, służącym m.in. do produkcji energii, żywności, utrzymania zdrowia ludzkiego czy rozwoju przemysłowego. W dwudziestym pierwszym wieku systemy wodne i wodociągowe stają się coraz bardziej narażone na ataki podczas działań wojennych, jak również bycie przyczyną konfliktów zbrojnych w miarę wzrostu populacji ludzkiej. Nie mniej istotnym jest też fakt, że globalne zmiany klimatu powodują coraz większy popyt na wodę, co w niektórych regionach świata może stanowić zarzewie konfliktów.
 
REFERENCJE (21)
1.
Borek, P. (2014). Angola (1960-2002) – od dekolonizacji do krwawej wojny o surowce. W: P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska: bezpieczeństwo-edukacja-gospodarka-ochrona środowiska-polityka-prawo-technologie (s. 901-914). Poznań: Fundacja na rzecz czystej energii.
 
2.
From Scarcity to Security: Averting a Water Crisis in the Middle East and North Africa (1995). Washington DC: World Bank.
 
3.
Gleick, P. (1993). Water nad Conflict: Fresh Water Resources and International Security, International Security, 1, 71-112.
 
4.
Hoffman, A. (2016). The Connection: Water and Energy Security. Pobrane z: www.iags.org.
 
8.
Jokiel, P. (2016). „Mokre” konflikty. Pobrane z: www.hydro.geo.uni.lodz.pl.
 
9.
Kałmykowa, S. (2016). Przyszłość ludzkości: wojny o wodę. Pobrane z: www.polish.ruvr.ru.
 
10.
Klare, M.T. (2002). Resource Wars: The New Landscapes of Global Conflict. New York.
 
11.
Kowalenko, N. (2016). Deficyt wody wysuwa się na pierwszy plan. Pobrane z: polish.ruvr.ru.
 
12.
Lipowska-Hamdy, M. (2016). Konflikty etniczne czy walka o wodę? Spory dotyczące rzek na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Pobrane z: www.woda.edu.pl.
 
13.
Lipowska-Hamdy, M. (2016). Niewidoczne oblicze konfliktu. Izraelsko-palestyńskie spory o wodę. Pobrane z: www.woda.edu.pl.
 
14.
Lipowska-Hamdy, M. (2016). Skąd się biorą wojny o wodę? Pobrane z: www.woda.edu.pl.
 
15.
Pawłowski, M. (2016). Woda jako źródło życia i konfliktów zbrojnych. Pobrane z: www.politykaglobalna.pl.
 
16.
Piotrowski, M.A. (2005). Woda a geopolityka i bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu. Sprawy Międzynarodowe, 2, 86-102.
 
17.
Pronińska, K. (2005). Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe, 3, 30-47.
 
18.
Rękawek, B. (2016). Rozgrywki o wodę w dorzeczu Jordanu. Pobrane z: www.stosunki.pl.
 
19.
Selby, J. (2005). Oil and Water: The Contrasting Anatomies of Resource Conflicts. Government and Opposition, 40(2), 200-224. https://doi.org/10.1111/j.1477....
 
20.
Starr, J. (1991). Water Wars. Foreign Policy, 82, 17-36. https://doi.org/10.2307/114863....
 
21.
Williams, P. (2002). Nile co-operation through hydro-realpolitik? Third World Quarterly, 6, 1189-1196. https://doi.org/10.1080/014365....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081