PL EN
REVIEW ARTICLE
MATURING TO PARENTING. AN ATTEMPT AT CHARACTERISATION
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Katarzyna Gawda   

Katarzyna Gawda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel.: 48 510 233 711, e-mail: gawda.katarzyna@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Major individual and social importance is assigned to human maturity for performing such a significant and complex social role as the one of being a parent. Therefore, maturing to parenting is the primary object of interest of this article. The aim of this paper is to characterize this form of maturity. The considerations presented in this article clearly indicate that starting and effective development of the parental relation requires a certain degree of maturity
 
REFERENCES (49)
1.
Adamski, F. (1970). Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Augustyn, J. (2009). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
3.
Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.
 
4.
Bartosz, B. (2002). Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
5.
Błasiak, A. (2015). Współczesne rodzicielstwo – tendencje zmian i ich uwarunkowania. W: J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty (s. 47–68). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
6.
Błasiak, A., Dybowska, E. (2010). Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania dziecka. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (s. 105–127). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
7.
Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Czerederecka, A. (2010). Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi. Warszawa: LexisNexis.
 
9.
Czerka, E. (2007). Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
10.
Godawa, G. (2013). Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie. Studia Socialia Cracoviensia, 5(2), 111–125. https://doi.org/10.15633/ssc.4....
 
11.
Grabowska, M. (2015). Świadomość rodzicielska matki i ojca. Państwo i Społeczeństwo, 15(4), 69–77.
 
12.
Harwas-Napierała, B. (2015). Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę. Czasopismo Psychologiczne, 21(1), 47–52. https://doi.org/10.14691/cppj.....
 
13.
Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Jabłoński, D., Ostasz, L. (2001). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Wydawnictwo Adiaphora.
 
15.
Kawińska, M. (2015). Rodzina i rodzicielstwo wobec wartości. Tradycja czy nowoczesność? W: I. Klonowska, J. Stawnicka (red.), Rodzina w trzecim tysiącleciu. Trudności isukcesy (s. 57–70). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 
16.
Kaźmierczak, M. (2015). Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
17.
Kliś, M. (2015). Rola empatii w życiu rodziny. Państwo i Społeczeństwo, 15(4), 53–67.
 
18.
Kornas-Biela, D. (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Kościelska, M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
20.
Kromolicka, B. (2012). Kondycja współczesnego rodzicielstwa – wybrane aspekty. Opuscula Sociologica, 2, 97–106.
 
21.
Kuryś, K. (2010). Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
22.
Kuryś, K. (2013). System rodzinny wobec zmian rozwojowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
23.
Kuźma, J. (2000). Ewolucyjne przemiany współczesnej rodziny polskiej. W: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna (s. 23–31). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
24.
Kwak, A. (2008a). Rodzicielstwo – przejaw społecznej współzależności. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi (s. 7–16). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
25.
Kwak, A. (2008b). Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi (s. 18–39). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
26.
Litawa, A., Pabiańczyk, A. (2008). Rola rodziny, szkoły oraz instytucji lokalnych w przygotowaniu młodzieży do rodzicielstwa w opinii uczestników szkoły rodzenia. W: G. Makiełło-Jarża (red.), Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny (s. 251–259). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
27.
Maj, B. (2011). Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego). Państwo i Społeczeństwo, 11(3), 9–36.
 
28.
Majkowski, W. (1997). Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”.
 
29.
Marciniak-Budecka, D. (2014). Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli refleksyjność współczesnego rodzicielstwa. Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 131-148. https://doi.org/10.15290/pss.2....
 
30.
Mynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie. Psychologia Społeczna, 6(3), 226–240.
 
31.
Pielka, H. (1998). Nowożeńcy o własnym małżeństwie i rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, 10, 267–276.
 
32.
Plopa, M. (2011). Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (s. 15–41). Warszawa: Difin.
 
33.
Przetacznik-Gierowska, M. (2014). Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. W: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne (s. 57–84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
34.
Reber, A.S. (2002). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
35.
Rostowska, T. (2003). Dojrzałość osobowa jako podstawowe uwarunkowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. W: I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny (s. 45–55). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
36.
Rostowska, T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
37.
Ryś, M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 
38.
Ryś, M. (2006). Wychowanie do miłości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży (s. 151–170). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
39.
Ryś, M. (2007). Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie. W: M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna (s. 25–40). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
40.
Ryś, M. (2016). Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej. Ujęcie psychologiczne. W: I. Grochowska, P. Mazanka (red.), Szczęśliwe małżeństwo i rodzina (s. 57–74). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 
41.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
42.
Skowrońska-Zbierzchowska, A. (2008). Rozwijanie sieci wsparcia społecznego właściwą odpowiedzią na problemy nastoletnich rodziców. Przegląd Pedagogiczny, 2, 97–105.
 
43.
Stelter, Ż. (2013). Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Warszawa: Difin.
 
44.
Śniegulska, A. (2016). Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 155–165. https://doi.org/10.16926/eat.2....
 
45.
Tyrna, A. (2015). Wczesna dorosłość. W: H.J. Grzegołowska-Klarkowska (red.), Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik (s. 224–231). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
46.
Wieradzka-Pilarczyk, A., Pilarczyk, H. (2016). Problem dojrzałości osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Teologia i Moralność, 11(2), 163–180. https://doi.org/10.14746/tim.2....
 
47.
Winiarski, M. (2009). Rodzina w życiu jednostki, narodu i społeczeństwa globalnego. Studia nad Rodziną, 13(1–2), 93–116.
 
48.
Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
49.
Ziemska, M. (1979). Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top