PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAN PAWEŁ II SŁOWEM I ŻYCIEM O STAROŚCI I POSŁANNICTWIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Maria Opiela   

s. Maria Opiela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: sloyola@wp.pl, tel.: 81 4545319.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):42-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jan Paweł II w nauczaniu o życiu i starości człowieka wskazywał na godność osoby i wartość podeszłego wieku oraz na posłannictwo osób starszych. Głoszone słowa potwierdził własnym przykładem, szczególnie na etapie przeżywania swej starości i służby aż do końca sprawie Królestwa Bożego, by przejść z życia do życia, na które otwierał się z chrześcijańską nadzieją. To nauczanie i świadectwo Jana Pawła II pozostaje wciąż ważnym i inspirującym przesłaniem zarówno dla seniorów jak i tych, którzy korzystają z ich doświadczenia i mądrości oraz wspierają ich poprzez różne formy inicjatyw społecznych.
 
REFERENCJE (7)
1.
Jan Paweł II (1999), List Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku. Wydawnictwo M, Kraków.
 
2.
Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Familiaris consortio. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 
3.
Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 
4.
Jan Paweł II (2002), Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności. Watykan, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ludzie_starsi_03042002.html, (dostęp: 4.05.2015).
 
5.
Jan Paweł II (1988), Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. Pallotinum, Poznań.
 
6.
Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. Pallotinum, Poznań.
 
7.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top