PL EN
ORIGINAL ARTICLE
POPE JOHN PAUL II BY WORD AND LIFE ABOUT OLD AGE AND MISSION OF THE ELDERLY
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Maria Opiela   

s. Maria Opiela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: sloyola@wp.pl, tel.: 81 4545319.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):42-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pope John Paul II in teaching about life and old age of human pointed to the dignity and value of old age and the mission of the elderly. He confirmed the word preached by example, especially at the stage of living their own old age and serving until the end of his life for the Kingdom of God, to finally go from life to life, to which he was opened with the Christian hope. This teaching and testimony of Pope John Paul II still remains an important and inspiring message for both seniors and those who benefit from their experience and wisdom, and support them through various forms of social initiatives.
 
REFERENCES (7)
1.
Jan Paweł II (1999), List Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku. Wydawnictwo M, Kraków.
 
2.
Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Familiaris consortio. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 
3.
Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
 
4.
Jan Paweł II (2002), Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności. Watykan, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ludzie_starsi_03042002.html, (dostęp: 4.05.2015).
 
5.
Jan Paweł II (1988), Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. Pallotinum, Poznań.
 
6.
Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. Pallotinum, Poznań.
 
7.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top