PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE VALUE OF SPOUSAL LOVE IN THE TEACHING OF KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Magdalena Parzyszek   

Magdalena Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mparzyszek1@op.pl, tel. 81 4454101
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):37-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Marriage and the family is a reality widely described in the natural order and the temporal by various scientific disciplines such as psychology, sociology, pedagogy, biology and others. John Paul II embeds it in the supernatural and eternal . Spousal aspect of love, life in masculinity and femininity, love which is called by the sacrament of marriage have become the subject of reflection of Karol Wojtyla - John Paul II , and today they demand a new reading, reminders and showing great concern about the smallest structure of social life.
 
REFERENCES (15)
1.
Bajda J. (1981), Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, W: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do «początku». O Jana Pawła II teologii ciała. RW KUL, Lublin, s. 185-202.
 
2.
Duchliński P. (2008), Godność osobowa w ujęciu Karola Wojtyły i jego uczniów, W: G. Hołub, P. Duchliński, (red.), Ku rozumieniu godności człowieka. WN PAT, Kraków, s. 13-64.
 
3.
Jan Paweł II (1994), List do Rodzin. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
4.
Jan Paweł II (1998), Adhortacja apostolska, Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
5.
Jan Paweł II (2003), Encyklika, Fides et ratio. O relacjach między wiara a rozumem. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
Jan Paweł II (2005), Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Znak, Kraków.
 
7.
Jan Paweł II (2008), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
8.
Miąso J. (2004), Antropologia, wychowanie, miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
9.
Parzyszek M., Marzęda B. (2014), Małżeństwo i rodzina «wielką tajemnicą» «jednego ciała». Episteme, Lublin.
 
10.
Półtawska W. (2008), Eros et juwentus. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
11.
Wojtyła K. (1986), Miłość i odpowiedzialność. TN KUL, Lublin.
 
12.
Wojtyła K. (2000), Podmiotowość i „to co nie redukowalne” w człowieku, W: Osoba i czyn i inne studia antropologiczne. TN KUL, Lublin, s. 433-443.
 
13.
Wojtyła K. (1952), Instynkt, miłość, małżeństwo. Tygodnik Powszechny, 42, s. 1-2.
 
14.
Wolicka E. (2001), Biblijny archetyp człowieka, W: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. TN KUL, Lublin, s. 159-183.
 
15.
Życiński J. (2002), Wartości chrześcijańskie, W: M. Rusecki, K. Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii fundamentalnej. Wydawnictwo „M”, Lublin – Kraków, s. 1302-1306.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top