PL EN
ORIGINAL ARTICLE
WHO IS A MAN? THE HIERARCHY OF VALUES
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Ewa Charymska   

Ewa Charymska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, e-mail: ewa-charymska@wp.pl, tel: 25 644 20 95
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):5-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes men, their hierarchy of values and highlights the individuality of human nature. Any human being aware of the hierarchy of values knows where they are heading in their lives. Without clearly stated goals people become influenced by what is surrounding them, whereas when they know the direction they heading towards, they have no doubt of what they are doing. The things that we value the most are the things that create the image of us. Therefore, becoming familiar with oneself is at the same time one of the most important and difficult tasks that a person encounters. A human being is a riddle for himself. The more information he gathers, the less he knows. If a human knew everything, he would be God, but if he knew nothing, he would be an animal. The human lack of knowledge about himself, as well as any lack of knowledge does not mean there is no such thing as the human nature but on the contrary-it is a part of that nature.
 
REFERENCES (13)
1.
Bogdańska B. (2009), Czy rozważania św. Tomasza mogą mięć coś wspólnego z koncepcją praw człowieka? W: R. Monia, A. Kobyliński (red.), Etyczne wymiary praw człowieka. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 113-132.
 
2.
Czajkowski J. (1983), Człowiek w nauce Jana Pawła II. Dom Polski Jana Pawła II, Rzym.
 
3.
Didier J. (1998), Słownik filozofii. Książnica, Katowice.
 
4.
Kowalczyk S. (1990), Człowiek w myśli współczesnej. Michalineum, Warszawa.
 
5.
Kuziak M., Rzepczyński S., Tomasik T., Sikorski D., Sucharski T. (2004), Słownik myśli filozoficznej. Wydawnictwo PPU „PARK”, Bielsko-Biała.
 
6.
Legrand C.J. (1999), Wielcy ludzie XX wieku. Jan Paweł II. Bellona, Warszawa.
 
7.
Popkin R.H., Stroll A. (1994), Filozofia. Zysk i S-ka, Poznań.
 
8.
Rosa R. (1995), Filozofia bezpieczeństwa. Bellona, Warszawa.
 
9.
Stachowski Z. (red.) (1991), Jan Paweł II a wyzwania współczesności. Sebix, Warszawa.
 
10.
Tatarkiewicz W. (1998), Historia filozofii. Tom I, PWN, Warszawa.
 
11.
Tatarkiewicz W. (1998), Historia filozofii. Tom II, PWN, Warszawa.
 
12.
Tatarkiewicz W. (1998), Historia filozofii. Tom III, PWN, Warszawa.
 
13.
Wielka Encyklopedia (2002), Wojnarowski J. (red.), Tom VI, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top