PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
UCZENIE SIĘ Z WYKŁADU AKADEMICKIEGO W JĘZYKU OBCYM: WNIOSKI DLA WYKŁADOWCY
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 20-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Halina Chodkiewicz   

Halina Chodkiewicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: halinachodkiewicz@wp.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):50-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Artykuł omawia rolę wykładu akademickiego w przyswajaniu wiedzy oraz terminologii w zakresie danej dziedziny w języku obcym. Celem badania była ocena zmiany, jaka zaszła w wiedzy posiadanej przez studentów na wybrany temat po wysłuchaniu wykładu Materiał i metody: Przeprowadzono badanie jakościowo-ilościowe na małej próbie studentów filologii angielskiej w naturalnym kontekście wygłoszonego dla nich wykładu. Porównano wypowiedzi studentów odzwierciedlające ich wiedzę na temat podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języków obcych sformułowane przez nich przed i po wykładzie, co umożliwiło analizę informacji przyswojonych prze studentów na podstawie treści wykładu. Wyniki i wnioski: Po wysłuchaniu wykładu, przejrzeniu notatek i refleksji nad jego treścią studenci konstruowali dłuższe i bardziej precyzyjne wypowiedzi, częściej komentowali na temat ważnych konceptów i założeń, jak również lepiej je wyrażali pod względem językowym. Dzięki zastosowanej procedurze studenci aktywnie przetwarzali zawartość wykładu, a wykładowca uzyskał informacje o tym, jakie treści skupiły ich uwagę.
 
REFERENCJE (26)
1.
Alexander, P. A. and Jetton, T. L. (2000), Learning from text: A multidimensional and developmental perspective. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson and R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research, Lawrence Earlbaum, Mahwah, N. J., pp. 285-310.
 
2.
Bernhardt, E. B. (1991), Reading Development in a Second Language: Theoretical, Empirical, and Classroom Perspectives. Ablex, Norwood, New Jersey.
 
3.
Buck, G. (2001), Assessing Listening. Cambridge University Press, Cambridge.
 
4.
Buel, D. (2011), Developing Readers in the Academic Disciplines. International Reading Association, Newark, DE.
 
5.
Chodkiewicz, H., Kiszczak, A. (forthcoming), Lecturing in academic settings: adding an element of interactive activity.
 
6.
Dakowska, M. (2005), Teaching English as a Foreign Language. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 
7.
Dakowska, M. (2015), In Search of Processes of Language Use in Foreign Language Didactics. Frankfurt am Main, Peter Lang.
 
8.
DeCarrico, J., Nattinger, J. R. (1988), Lexical phrases for the comprehension of academic lectures. English for Specific Purposes, 7(2), pp. 91-102.
 
9.
Field, J. (1998), Skills and strategies: towards a new methodology for listening. ELT Journal 52 (2), pp. 110-118.
 
10.
Field, J. (2008), Listening in the Language Classroom. Cambridge University Press, Cambridge.
 
11.
Flowerdew, J. (Ed.) (1994), Academic Listening. Research Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge.
 
12.
Flowerdew, J., Miller, L. (2005), Second Language Listening. Theory and Practice. Cambridge University Press, New York.
 
13.
Gernsbacher, M. A. (1990), Language Comprehension as Structure Building. Erlbaum, Mahwah, NJ.
 
14.
Johnson, K. (2001), An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Pearson Education, Harlow.
 
15.
Jordan, R. R. (2002), English for Academic Purposes. Cambridge University Press, Cambridge.
 
16.
King, A.(1991), Improving lecture comprehension: Effects of a metacognitive strategy, Applied Cognitive Psychology, 5(4), pp. 331-346.
 
17.
King, A. (1992), Comparison of self-questioning, summarizing, and notetaking-review as strategies for learning from lectures. American Educational Research Journal, 292, pp. 303-323.
 
18.
King, A. (1994), Guiding knowledge construction in the classroom: Effects of teaching children how to question and how to explain. American Educational Research Journal, 31(2), pp. 338-368.
 
19.
Kintsch, W. (1998), Comprehension. A Paradigm for Cognition. Cambridge University Press, Cambridge.
 
20.
Lynch, T. (2011), Academic listening in the 21st century: Reviewing a decade of research, Journal of English for Academic Purposes, 10, pp. 79–88.
 
21.
Mayer, R. E. (2002), Rote vs. meaningful learning. Theory into Practice, 41(4), pp. 226-232.
 
22.
Rost, M. (2002), Teaching and Researching Listening. Pearson Education, Harlow.
 
23.
Shanahan, C. (2009), Disciplinary comprehension. In S. E. Israel and G.G. Duffy (Eds.), Handbook of Research on Reading Comprehension. Routledge, New York, pp. 240-260.
 
24.
Vandergrift, L. (2007), Recent developments in second and foreign language listening comprehension research. Language Teaching, 40, pp. 191-210.
 
25.
Vandergrift, L., Goh, C.C.M. (2012), Teaching and Learning Second Language Listening. Routledge, New York.
 
26.
Wittrock, M. C. (1990), Generative process of comprehension. Educational Psychologist, 24(4), pp. 169-184.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top