PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRATEGICZNA SAMOREGULACJA W NAUCE JĘZYKA DRUGIEGO/OBCEGO CZĘŚĆ II. NAUKA ZACHOWAŃ I STRATEGII DOBRYCH UCZNIÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii
 
 
Data publikacji: 20-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Dąbrowska   

Małgorzata Dąbrowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: malda@vp.pl, tel. 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):57-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. ‘dobrego’ ucznia języka drugiego/obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań ‘dobrego’ ucznia prowadzonych od lat 60-tych ubiegłego wieku oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część druga poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii ‘dobrych’ uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanym poziomie osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samoregulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie.
 
REFERENCJE (76)
1.
Anderson N. J. (2008), Metacognition and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 99-109.
 
2.
Arabski J. (1984), The Role of Age in Second / Foreign Language Acquisition. Glottodidactica, Vol. XVII: 65-71. PL ISSN 0072-4769. Adam Mickiewicz University Press, Poznań.
 
3.
Ausubel D. (1968), Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart, and Winston, New York.
 
4.
Bialystok E. (1981), The role of conscious strategies in second language proficiency. The Modern Language Journal, 65(1), pp. 24-35.
 
5.
Brown H. D. (2000), Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. Pearson Education, Longman, White Plains, NY.
 
6.
Brown H. D. (2007), Principles of Language Learning and Teaching. 5th ed. Pearson Education, Longman, White Plains, NY.
 
7.
Carroll J. B., Sapon S. (1958), The Modern Language Aptitude Test – Form A. The Psychological Corporation, New York.
 
8.
Chamot A. U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), pp. 14-26, http://www.google.pl/webhp?nor... (14 May 2015).
 
9.
Chamot A. U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 
10.
Chapelle C., Roberts C. (1986), Ambiguity tolerance and field independence as predictors of proficiency in English as a second language. Language Learning 36, pp. 27-45.
 
11.
Chesterfield R., Chesterfield K. B. (1985), Natural order in children’s use of second language learning strategies. Applied Linguistics 6, pp. 45-59.
 
12.
Child D. (1986), Psychology and the Teacher. Villiers House, Cassell Educational.
 
13.
Christison M. A. (2003), Learning styles and strategies. In: Nunan D. (ed.), Practical English Language Teaching. McGraw Hill, New York, pp. 267-285.
 
14.
Cohen, A. D. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 
15.
Cohen A. D. (2010), Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation. In: N. Schmitt (Ed.), An Introduction to Applied Linguistics. (2nd ed.). Hodder Education, London, pp. 161-178.
 
16.
Cohen A. D., Macaro E. (Eds.) (2007), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford.
 
17.
Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
18.
Dakowska M. (2005), Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Dąbrowska M. (2008), Strategies of Foreign Language Learning and Use: the Educational Value of Strategy Training in Teaching English to Adult Learners. Unpublished Ph.D. dissertation written under the supervision of Professor Hanna Komorowska. Warsaw University, The Institute of English Studies, Warsaw.
 
20.
Dąbrowska, M. (2010), The Role of Individual Differences in Learner Activation of Language Learning Strategies. Part II. Cognitive/Learning Styles: An Overview of the Research. In: Rozprawy społeczne. Biała Podlaska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nr I (IV), pp. 100-108.
 
21.
Dornyei Z. (1998), Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching 31, pp. 117-135.
 
22.
Dornyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 
23.
Droździał-Szelest K. (1997), Language Learning Strategies in the Process of Acquiring a Foreign Language. MOTIVEX, Poznań.
 
24.
Ehrman M. (2008), Personality and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 61-72.
 
25.
Ehrman M., Oxford R. L. (1989), Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adult language learning strategies. The Modern Language Journal, 73(1), pp. 1-13.
 
26.
Ehrman M., Oxford R. L. (1990a), Adult language learning styles and strategies in an intensive training setting. Modern Language Journal 74(3):311-327.
 
27.
Ehrman M., Oxford R. L. (1990b), Effects of sex differences, career choice, and psychological type on adults’ language learning strategies. Modern Language Journal 73, pp. 1-13.
 
28.
Ehrman M., Oxford R. L. (1995), Cognition plus: Correlates of adult language proficiency. Modern Language Journal 79, pp. 67-89.
 
29.
Ehrman M., Leaver B. L. (2003), Cognitive styles in the service of language learning. System 31, pp. 393-415.
 
30.
Ehrman M., Leaver B. L., Oxford R. L. (2003), A brief overview of individual differences in second language learning. System 31, pp. 313-330.
 
31.
Ellis R. (2000), Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
32.
Ellis R. (2008), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
33.
Fontana D. (1981), Psychology for Teachers. (2nd ed.). The British Psychological Society, Leicester.
 
34.
Gardner R. C., Lambert W. E. (1972), Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Newbury House, Rowley, MA.
 
35.
Griffiths C. (Ed.) (2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge.
 
36.
Griffiths C. (2008a), Age and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 35-48.
 
37.
Griffiths C. (2008b), Strategies and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 83-98.
 
38.
Hedge T. (2008), Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press, London.
 
39.
Horwitz E. K. (1987), Surveying students’ beliefs about language learning. In: A. L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 119-129.
 
40.
Hsiao T. Y., Oxford R. L. (2002), Comparing Theories of Language Learning Strategies: A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal, 86, pp. 368-383.
 
41.
Komorowska H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
42.
Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
43.
Lightbown P. M., Spada N. (2013), How Languages are Learned. 4th ed. Oxford University Press, Oxford.
 
44.
Littlewood W. (2008), Foreign and Second Language Learning: language acquisition research and its implications for the classroom. Cambridge University Press, Cambridge.
 
45.
Maslow A. (1970), Motivation and Personality. Harper & Row, New York.
 
46.
McLaughlin B. (1995), Aptitude from an information-processing perspective. Language Testing, 12, pp. 370-387.
 
47.
Naiman N., Frohlich M., Stern H. H., Todesco A. (1978, 1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters, The Ontario Institute For Studies in Education.
 
48.
Nel C. (2008), Learning style and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 49-60.
 
49.
Nyikos M., Oxford R. L. (1993), A Factor Analytic Study of Language-Learning Strategy Use. Interpretations from Information-Processing Theory and Social Psychology. The Modern Language Journal 77(1), pp. 11-22.
 
50.
O’Malley J. M., Chamot A. U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press: Cambridge.
 
51.
Oxford R. L. (1989), Use of language learning strategies: a synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17(2), pp. 235-247.52.
 
52.
Oxford R. L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 
53.
Oxford R. L. (2001), Language Learning Styles and Strategies. In: M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, Boston, MA, pp. 359-366.
 
54.
Oxford R. L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132.
 
55.
Oxford R. L. (2011), Teaching and Researching Language Learning Strategies. Longman, Pearson Education, Harlow.
 
56.
Oxford R. L., Ehrman, M. (1995), Adults’ Language Learning Strategies in an Intensive Foreign Language Programme in the United States. System 23(3), pp. 359-386.
 
57.
Politzer R. L. (1983), An exploratory study of self-reported language learning behaviours and their relation to achievement. Studies in Second Language Acquisition 6(1), pp. 54-65.
 
58.
Ranta L. (2008), Aptitude and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp.142-155.
 
59.
Reid J. M. (1987), The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly, 21(1), pp. 87-111.
 
60.
Rubin J. (1975), What ‘the good language learner’ can teach us. TESOL Quarterly, 9(1), pp. 41-51.
 
61.
Rubin J. (2008), Reflections. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 10-14.
 
62.
Seifert K. (1983), Educational Psychology. Houghton Mifflin Company. – brak miejsca.
 
63.
Skehan P. (1989), Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold, London.
 
64.
Skehan P. (1991), Individual differences in second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 13, pp. 275-298.
 
65.
Steinberg D., Sciarini N. V. (2006), An Introduction to Psycholinguistics. Pearson Education, Harlow.
 
66.
Sternberg R. (1995), Styles in thinking and learning. Language Testing, 12(3), pp. 265-300.
 
67.
 Szałek M. (1992), Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego. Poznań: Art Print.
 
68.
Szulc-Kurpaska M. (2001), Foreign Language Acquisition in the Primary School. Teaching and Strategy Traning. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocła.
 
69.
Ushioda E. (2008), Motivation and good language learners. In: Griffiths C. (Ed.) Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 19-34.
 
70.
Vann R. J., Abraham R. G. (1990), Strategies of unsuccessful language learners. TESOL Quarterly, 24(2), pp. 177-198.
 
71.
Wen Q., Johnson R. K. (1997), L2 Learner Variables and English Achievement: A Study of Tertiary-level English Majors in China. Applied Linguistics, 18(1). March 1997, pp. 27-48.
 
72.
Wenden, A. L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Cambridge: Prentice Hall.
 
73.
Wenden, A. L. (1998), Metacognitive Knowledge and Language Learning. Applied Linguistics 19(4), pp. 515-537.
 
74.
Wolski P. (1997), Strategie uczenia się języków obcych w świetle koncepcji kognitywnej. In: Grucza F., Dakowska, M. (Eds.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996 r. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 143-147.
 
75.
Zybert J. (2000), Strategie uczenia się języka obcego i nauczyciel. In: Komorowska, H. (Ed.). Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, pp. 143-151.
 
76.
Zybert J. (Ed.). (2006), Issues in Foreign Language Learning and Teaching. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top