PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
Rozwijanie sprawności pisania w języku obcym: Część II. Wdrożenie projektu tutoringu na poziomie zaawansowanym – wyniki badań empirycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neofilologii, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Dąbrowska   

Zakład Neofilologii, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska, 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 21-12-2021
Data ostatniej rewizji: 24-03-2022
Data akceptacji: 25-03-2022
Data publikacji: 30-08-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):156–174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Niniejsza seria dwóch artykułów przedstawia istotne aspekty procesu nauczania sprawności pisania w języku obcym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności i strategii pisania tekstów na poziomie zaawansowanym. Materiał i metody: Część I. przedstawia zróżnicowane podejścia do nauczania pisania i podejmuje dyskusję zagadnień związanych z rozwijaniem samoregulacji w nauce języka obcego. Część II. prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych podczas wdrażania własnego projektu tutoringowego, jaki został zrealizowany ze studentami trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku Filologia w integracji z kursem Praktycznej nauki języka angielskiego – pisanie. Wyniki: Zarówno przegląd literatury tematu, jak i wyniki przeprowadzonych badań sugerują, iż umiejętne wdrażanie metody tutoringu jeden-na-jeden w połączeniu z tutoringiem rówieśniczym może pomóc uczącym się rozwinąć umiejętności pisania w języku obcym i wspomóc rozwój samoregulacji w nauce. Wnioski: Zagadnienia przedstawione w obu artykułach wskazują na potrzebę celowego ukierunkowywania uczących się w procesie rozwijania umiejętności samoregulacji w nauce języka obcego poprzez aktywne wdrażanie i wykorzystywanie zróżnicowanych technik edukacji spersonalizowanej.
 
REFERENCJE (8)
1.
Abraham R., Vann R. (1987). Strategies of two language learners: a case study. In: A. Wenden, J. Rubin (eds.). Learner Strategies in Language Learning (pp. 85-102). Prentice Hall, Cambridge.
 
2.
Ministry of Education and Science (2021). Project: Masters of Didactics. A Masters of Didactics Model for University Teaching and Tutoring. Warszawa: Ministerstwo Edukacji i Nauki. https://www.gov.pl/web/edukacj..., accessed: 07 September 2021.
 
3.
Oxford R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
 
4.
Oxford R. L. (2011). Teaching and Researching Language Learning Strategies. Harlow: Pearson Education.
 
5.
Richards, J. C. (2015). Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 
6.
Tompkins, G. E. (2012). Teaching Writing: Balancing Process and Product. Boston: Pearson Education.
 
7.
Topping, K. (1995). Paired Reading, Spelling and Writing: The Handbook for Teachers and Parents. London: Cassell.
 
8.
Topping, K. J. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 25/6, December 2005, pp. 631–645.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081