PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OD INTERNETU WEB 1.0 DO INTERNETU WEB 4.0 – EWOLUCJA FORM PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH W GLOBALNEJ SIECI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 20-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Sarowski   

Łukasz Sarowski, Instytut Filozofii,, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: sarowski.l@o2.pl, tel. 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):32-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie rozwoju globalnej sieci Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0. Celem pracy jest ukazanie etapów rozwoju Internetu i jego rozumienia oraz postrzegania przez samych internautów. Wychodząc od genezy Internetu, omówiono jego ewolucję skupiając się na reprezentatywnych dla każdej generacji właściwościach poszczególnych technologii internetowych. Analizie poddane zostało zagadnienie sztucznej inteligencji w kontekście przekształceń sieci Internet. Wykorzystana została metoda analityczno-syntetyczna.
 
REFERENCJE (24)
1.
Barczak A. (2001), Rewolucja komputerowa a rozwój społeczeństwa informacyjnego, W: M. A. Kłopotek, J. Tchórzewski (red.), XII Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja – nowe wyzwania, SzI16’2001 (badania – zastosowania – rozwój). Wydawnictwo AP, Siedlce - Warszawa, s. 5-24.
 
2.
Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 
3.
Gruchoła M. (2012), Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
4.
Hasło: Inteligencja, W: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2561..., (data dostępu: 28.04.2014).
 
5.
Kotuła S. (2007), Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg, s. 181-188.
 
6.
Pikoń K. (2007), ABC Internetu. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
7.
Szpunar M. (2010), Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, W: M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 2. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 251-262.
 
8.
Szpunar M. (2008), Przestrzeń Internetu - nowy wymiar przestrzeni społecznej, W: A. Siwik, L. Haber (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego. AGH, Kraków, s. 225-234.
 
9.
Święćkowska T. (2008), Wolne oprogramowanie i Open Access. Utopie internetowe czy fenomeny informacyjnego kapitalizmu?, W: P. Żuk (red.), Spotkania z utopią w XXI wieku. Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 130-142.
 
10.
Tasner M. (2011), Blitzmarketing: praktyczny przewodnik po narzędziach Web 3.0. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
11.
Thompson J. (2006), Media i nowoczesność: społeczna teoria mediów. Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 
12.
Walecki P., Lasoń W., Trąbka J. (2002), Teoretyczne i praktyczne problemy sztucznej inteligencji, W: M. A. Kłopotek, J. Tchórzewski (red.), Sztuczna inteligencja – Materiały V Konferencji Naukowej. Wydawnictwo AP, Siedlce, s. 19-37.
 
13.
Wójcik W. (2008), Sztuczna inteligencja i metody optymalizacji – od teorii do praktyki. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin.
 
14.
Brachman A. (2013), Raport obserwatorium ICT – Internet przedmiotów. http://www.obserwatoriumit.pl/..., (data dostępu: 18.10.2015).
 
15.
Dryl T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstw z klientami, http://docplayer.pl/7933818-Se..., (data dostępu: 14.12.2015).
 
16.
Ewolucja Internetu (2011), http://socnetwork.wordpress.co..., (data dostępu: 22.02.2014).
 
17.
Kwiatkowska E. M. (2014), Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(3), s. 60-70, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numer..., (data dostępu: 19.10.2015).
 
18.
Lubina E. (2008), Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym. E-mentor, nr 1 (23), http://www.ementor.edu.pl/arty..., (data dostępu: 05.02.2014).
 
19.
Sareh A., Nematbakhsh M. A., Farsani H. K. (2012), Evolution of the World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0. International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), 3 (1), http://airccse.org/journal/ijw..., (data dostępu: 21.10.2015).
 
20.
Skulimowski M. (2011), Analizator Internetu. http://studiainformatica.polsl..., (data dostępu: 14.12.2015).
 
21.
Stokowska A., Korulska E., Historia Internetu, http://www.ceo.org.pl/sites/de..., (data dostępu: 21.02.2014).
 
22.
Tomaszewski M. (2011), Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0, http://www.ptzp.org.pl/files/k..., (data dostępu: 22.02.2014).
 
23.
Total number of websites, http://news.netcraft.com/archi..., (data dostępu: 15.12.2015).
 
24.
Walkowska J. (2012), Jeśli nie Web 2.0, to co? Biuletyn EBIB, 2 (129), http://www.ebib.pl/images/stor..., (data dostępu: 22.02.2014).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top