PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OGRANICZENIA W CODZIENNYCH CZYNNOŚCIACH SPOWODOWANE BÓLAMI KRZYŻA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Zakład Zdrowia Publicznego, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Tomczyszyn   

Dorota Tomczyszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: tomczyszyn@o2.pl, tel. 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):43-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań była analiza ograniczeń w wykonywaniu codziennych osobistych czynności rolników indywidualnych, odczuwających bóle w dolnej części kręgosłupa. Materiał i metody: Przebadano 108 mężczyzn pracujących w zawodzie rolnika w północnej części województwa lubelskiego. Do oceny ograniczeń w codziennych czynnościach spowodowanych bólami krzyża wykorzystano The Oswestry Disability Index, zwanym również The Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire Wyniki: Wśród badanej grupy wyłoniono 93 osoby, które odczuwały bóle w dolnej części kręgosłupa, co stanowiło 86% wszystkich badanych. Ograniczenia spowodowane bólami krzyża i/ lub nasilenie dolegliwości bólowych, badani rolnicy najczęściej zgłosili w odniesieniu do dźwigania/podnoszenia oraz stania (po 83,9%). Im dłuższy staż pracy na roli, tym częściej rolnicy odczuwają ból podczas podnoszenia ciężarów, siedzenia czy podróżowania. Wnioski: Ważnym zadaniem staje się propagowanie wśród rolników możliwości uczestniczenia w programach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z zakresu ergonomii pracy
 
REFERENCJE (12)
1.
Białachowski, J.T., Stryła, W. (2002). Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jadra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Postępy Rehabilitacyjne, 16(1), 33-40.
 
2.
Bubińska, J. (2009). Ocena efektywności programu rehabilitacji leczniczej rolników w wybranym centrum rehabilitacji KRUS. Polskie Annales Med., 16(1), 42-56.
 
3.
Depa, A., Drużbicki, M. (2008). Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 34-41.
 
4.
Dziak, A. (2004). Komentarz prof. dr hab. Andrzeja Dziaka do „Zaleceń stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża” wydanych przez Holenderskie Towarzystwo Fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 8, 28-30.
 
5.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Factsheet 71 - Informacje wprowadzające na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą. Pobrane z: https://osha.europa.eu/pl/tool....
 
6.
Gałuszka, R., Gałuszka, G., Miziałek, S. (2015). Zespoły bólowe kręgosłupa przeciążenia narządu ruchu u rolników-sadowników jako czynnik wpływający na dobrostan. Zdrowie i Dobrostan, 1, 113-122.
 
7.
Kiwerski, J.E. (2001). Problem bólów krzyża u młodzieży. Postępowanie Rehabilitacyjne, 15(2), 11-15.
 
8.
Rutkowska, E., Rola, R., Janusz, W., Kamieniak, P. (2001). Fizjoterapia w przedoperacyjnym leczeniu dyskopatii lędźwiowej. Fizjoterapia Polska, 1(4), 393-395.
 
9.
Rutkowska, E. (2003). Radzenie sobie z bólami kręgosłupa w środowisku wiejskim. Annales UMCS, sectio D, LVIII, supl. XIII, 209, 39-44.
 
10.
Solecki, L. (2014a). Przyczyny występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną pracą. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 426-429.
 
11.
Solecki, L. (2014b). Complaints of low back pain among private farmers exposed to whole body vibration. Medycyna Pracy, 65(1), 55-64. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
12.
Suchoczewski, M. (2004). Epidemiologia bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w Polsce. Ból, 5, 44.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top