PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Grandparents' knowledge of the speech development of young children - a report from the research
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 
 
Submission date: 2021-10-25
 
 
Final revision date: 2021-11-26
 
 
Acceptance date: 2021-12-02
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Corresponding author
Magdalena Harmacińska-Kowalewska   

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Lipowa 21i, 14-200, Iława
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):66-78
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The presented article will present the issue concerning the knowledge of grandparents about the development of children's speech. This issue seems to be important because grandparents play an important role in the upbringing and shaping of grandchildren. The author used the method of a diagnostic survey in the study. The research tool was a 1, which was completed by one hundred respondents. The obtained results will allow to get to know the grandparents' knowledge ... Material and methods: survey method Results: When analyzing the above answers of the surveyed grandparents, it can be noticed that they have mostly correct general knowledge about the periods of the child's speech development (quantitative aspect). Conclusions: The described state of knowledge of the respondents may contribute to a situation in which grandparents may make inadequate demands on their grandchildren as to their correct pronunciation of sounds or words, which in turn may lead to, for example, conflict situations.
 
REFERENCES (14)
1.
Appelt, K. (2007), Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków. W: A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, Radosław Stec, Katarzyna Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 79 – 95). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
2.
Bavier, R. (2011), Children residing with no parent present. Children and Youth Services Review, 33(10), pp.1891-1901.
 
3.
Dunifon R. (2013), The influence of grandparents on the lives of children and adolescents, Child Development Perspectives, 7(1):55–60.
 
4.
Dyer L. (2006), Mowa dziecka, Warszawa: Wydawnictwo K. E. Liber.
 
5.
Hayslip, B., Fruhauf, C.A. and Dolbin-MacNab, M.L. (2017), Grandparents Raising Grandchildren: What Have We Learned Over the Past Decade?, The Gerontologist.
 
6.
Kaczmarek L. (1996), Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
7.
Linver MR, Brooks-Gunn J, Kohen DE (2002), Family processes as pathways from income to young children's development, Developmental Psychology, 38(5):719. [PubMed: 12220050].
 
8.
Małecka B.Z. (1997), Dziadkowie w rodzinie, Edukacja i Dialog, nr 10.
 
9.
Pieńkos M (2015), Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii ludzi młodych i starszych, Forum Pedagogiczne, nr 15/2.
 
10.
Pettit GS, Laird RD, Dodge KA, Bates JE, Criss MM (2001), Antecedents and behavior problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence, Child Development, 72(2):583–598. [PubMed: 11333086].
 
11.
Przygoda A. (2011), Dziadkowie – najlepsi opiekunowie i wychowawcy, Pedagogika rodziny, 1/3/4, s. 111-120.
 
12.
Szymański M.J. (2000), Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 
13.
Zawadzka A. (1999), Oddziaływanie dziadków a wypoczynek wnuków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
14.
Węsierska, K., red. (2012), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top