ARTYKUŁ ORYGINALNY
Czas wolny młodzieży akademickiej na terenach leśnych z uwzględnieniem odległość od miejsca zamieszkania respondentów do najbliższego lasu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
2
Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Zbucki   

Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
Data nadesłania: 10-09-2019
Data ostatniej rewizji: 06-01-2020
Data akceptacji: 04-03-2020
Data publikacji: 01-06-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):53–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Czas pozostający człowiekowi do dyspozycji po wypełnieniu przez niego podstawowych czynności życia codziennego, wykorzystywany jest zwykle do odpoczynku i regeneracji organizmu, ale również do własnego rozwoju. Zatem właściwa organizacja jak i treści wypełniające ten czas, wpływają na jakość życia każdego człowieka. W prezentowanej pracy wskazano rolę lasu w życiu jak i wolnym czasie młodzieży akademickiej z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Przeprowadzona analiza oparta jest o uwzględnienie ważnego zdaniem badaczy czynnika, jakim jest odległość dzielącą miejsce zamieszkania respondentów z najbliższym lasem. Badania przeprowadzono w 2013 roku, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety. Próbę badawczą stanowiło 400 studentów z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Materiał i metody: ----- Wyniki: ------- Wnioski: --------
 
REFERENCJE (17)
1.
Beauvais C. (2001): Literature review on learning through recreation. Ottawa: Canadian Policy Research Networks.
 
2.
Bernat S. (2011): Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych. W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL, R.13. Zeszyt 3 (28), Rogów.
 
3.
Bombol M. (2008): Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno–gospodarczego. Monografie i Opracowania 555, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.
 
4.
Fąk T., Opoka D. (1995): Aspekty zdrowotne rekreacji ruchowej w opinii studentów AWF we Wrocławiu. W: Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki, red. Z. Czaplicki, W. Muzyka. PTP, Olsztyn.
 
5.
Głowacki S. (2006): Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśne Prace badawcze.
 
6.
Heywood JL. (2002): The cognitive and emotional components of behavior norms in outdoor recreation. Leisure Science. 24 3-4, 272.
 
7.
Janeczko E. (2002): Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej funkcji lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, praca doktorska SGGW, Warszawa.
 
8.
Janeczko E. (2011): Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasów Państwowych w Polsce-stan obecny i perspektywy W: Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych –wybrane zagadnienia, red. J. Kiryjow, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
9.
King G., Law M., King S., Rosenbaum P., Kertoy MK., Young NL. (2003): A conceptual model of the factors affecting the recreation and leisure participation of children with disabilities. Phys Occup Ther Pediatr. 23 p. 63–90.
 
10.
Kozioł L., Muszyński Z. (2009): Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe MWSE, nr. 2 (13), Tarnów.
 
11.
Larson RW., Verma S. (1999): How children and adolescents spend time across the world: work, play, and developmental opportunities. Psychol Bull, 125 p. 701–736.
 
12.
Laurów Z. (2006): Niewykorzystanie walorów turystycznych polskich lasów W: Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa, Studia i Materiały CEPL, R. 8, zeszyt 8 (13), Rogów.
 
13.
Law M., Petrenchik T., Ziviani J., King J. (2006): Participation of children in school and community. In: Children: understanding children’s occupations and enabling participation. eds. S. Rodgers, J. Ziviani, London: Blackwell Science, p. 67–90.
 
14.
Mandziuk A., Janeczko K. (2009): Turystyczne i Rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. W: Turystyka w Lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Studia i Materiały CEPL, R.11. z 4 (23) Rogów.
 
15.
Milewski W. (2012): Lasy w Polsce, Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. W: www.lasy.gov.pl/dokumenty/mate.... [dostęp: 15.03.2014].
 
16.
Palisano RJ, Chiarello LA, Orlin M. (2011): Determinants of intensity of participation in leisure and recreational activities by children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. (53): 142–149. doi:10.1111/j.1469-8749.2010.03819.x.
 
17.
Waters E., Goldfeld S., Hopkins S. (2002): In: Indicators for child health, development and wellbeing. Melbourne: Center for Community Child Health, Royal Children’s Hospital.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081