PL EN
WPŁYW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OPINII PUBLICZNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Karwacka   

Dorota Karwacka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: dorota.karwacka@op.pl
Data publikacji: 24-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):137–153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skuteczna, planowana komunikacja może mieć niebagatelne znaczenie na zmiany postaw społecznych, nastawienia do firmy, wpływa także na kształtowanie wizerunku, co w konsekwencji może przekładać się na konkretny wymiar ekonomiczny. Coraz częściej spotkać można się ze stwierdzeniem, że informacja jest cenniejsza niż kapitał. Wydaje się, że dużo więcej można zyskać posiadając właściwe informacje we właściwym czasie, niż dzięki dysponowaniu ogromnym kapitałem przy braku odpowiednich danych. Celem pracy jest więc diagnoza czynników wpływających na proces komunikacji społecznej i w konsekwencji na kształtowanie opinii publicznej. Opinia publiczna jest bowiem efektem dialogu prowadzonego pomiędzy organizacją/firmą etc. a jej otoczeniem na wskutek procesu informowania. Znajomość czynników mających wpływ na wzajemne zrozumienie i umiejętne ich zastosowanie może okazać się siłą napędową sukcesów firm, instytucji i osób.
 
REFERENCJE (36)
1.
Bakalarski K.(2004), Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera. Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 
2.
Bień F.(2007), Zarządzanie cyklem życia informacji. Boston IT Security Review, nr 3.
 
3.
Brinkley R.C. (1928), The Concept of Public Opinion in the Social Sciences. Social Forces, Vol. 6.
 
4.
Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
 
5.
Filiciak M. ,Tarkowski A. (2010), Alfabet nowej kultury: G jak gatekeeper.
 
6.
Filipiak M. (2004), Homo Comunicans – wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. UMCS, Lublin.
 
7.
Goban-Klas T. , Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 
8.
Goban-Klas T. (2001), Media i komunikowanie masowe. PWN, Kraków.
 
9.
Goban-Klas T.(2005), Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa.
 
10.
Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Iłowiecki M. (1999), Media, władza, świadomość społeczna, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA, Bydgoszcz.
 
12.
Lasswell H.D. (1948), The Structure and function of communication in society, [w:] The Communication of Ideas, (red.) L. Bryson, New York.
 
13.
Lewiński P. (2008), Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
14.
Maslow A. (2009), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Nęcek R. (2010), Z prasy wzięte. Wydawnictwo Salwador, Kraków.
 
16.
Noelle-Neumann E. (2004), Spirala milczenia – opinia publiczna nasza skóra Społeczna. Zysk i Ska, Poznań.
 
17.
Roskin M.G., R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones (2001), Wprowadzenie do nauk politycznych. Zysk i S-ka, Poznań.
 
18.
Sieczkowski W. (2003), Fenomeny społeczne: opinia publiczna i public relations. „Promenada”, Wyższa Szkoła Promocji.
 
19.
Stafiej i Partnerzy( 2007), Krakowski Program Dialogu Społecznego KPDS 2007 – 2010. Koncept i moduł realizacyjny, Kraków.
 
20.
Szczepański J.(1972), Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa.
 
21.
Tołstołucka- Heydrych J. (2007), Kształtowanie opinii publicznej – materiały dydaktyczne. Poznań.
 
22.
Ustawa z dnia 26.01.1984 r., Prawo Prasowe, art. 1.
 
23.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112. poz. 1198).
 
24.
Winterhoff-Spurt P. (2007), Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
25.
Young J.T. (1923), New American Government and Its Work.
 
26.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi..., ( dostęp 25.11.2013 r.).
 
27.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,13..., ( dostęp 25.11.2013 r.).
 
28.
Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1973, http://sjp.pwn.pl (dostęp:22.11.2013 r).
 
29.
Agnieszczak R., W przyszłości prasa drukowana stanie się dobrem luksusowym, http://www.polskatimes.pl/arty... 18.11.2013 r.).
 
30.
Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 18.11.2013.).
 
31.
Tomicki Ł., Rola publicystyki wojennej w kształtowaniu opinii społecznej i międzynarodowej, http://www.racjonalista.pl/kk...., (dostęp: 18.11.2013).
 
32.
Babik W., Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, treść wykładu wygłoszona w dniu 9.11.2002, http://www.tuo.agh.edu.pl/wb-i... , (dostęp: 29.12.2012).
 
33.
Kubicek H., Möglichkeiten und Gefahren der “Informationsgesellschaft”, źródło: http://www.fgtk.informatik.uni... ( dostęp 29.10.2012 r.), za J. Nowak.
 
34.
Nowak J., Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/uplo... (dostęp 29.10.2012 r.).
 
35.
Wszołek K.R. , Czym jest kształtowanie opinii publicznej?, http://www.krytykapolityczna.p... ( dostęp 21.10.2012).
 
36.
Górak M., Internet to medium masowe jak telewizja, http://www.internetstandard.pl..., (dostęp: 26.06.2011 r.).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081